Life Lessons from the Saguaro Cactus

Cactus Hotel by Brenda Guiberson Sa isang mainit at tuyong araw sa disyerto, may isang matingkad-na-pulang prutas na nahuhulog mula sa isang matangkad na saguaro cactus. Plop. Bumubuka ito pahiwalay pagbagsak sa mabuhanging lupa. May dalawang libo itong itim na butong nangingintab sa sikat ng araw. Kapag lumalamig na ang simoy ng hangin sa gabi, … Continue reading Life Lessons from the Saguaro Cactus

Advertisements

How to Be A Student

Imagine that it’s Student’s Sunday. Karaniwan tayong may araw para sa isang klase ng tao dahil mayroong magandang katangian sa kanila. At kung Student’s Sunday ngayon, ibig-sabihin ay may maganda sa mga mag-aaral at sila’y nais nating parangalan. Ano nga bang maganda sa isang mag-aaral? Sa totoo lang, ang mga magagandang katangian nila ay siya … Continue reading How to Be A Student