True Thanksgiving

Ang mga tao ay nagtatakda ng isang araw kada taon para magpasalamat, ang tinatawag na thanksgiving. Sa Amerika at iba pang mga bansang naiimpluwensyahan nito, ang thanksgiving ay hindi mawawalan ng isang uri ng espesyal na pagkain, ang turkey. Ito na ay naging simbulo ng pasasalamat. Ngunit ano nga ba ang magpasalamat sa Dios? Ito … Continue reading True Thanksgiving

Advertisements

THE BEST WAYS TO SAY THANK YOU

For me, there are two best ways to say thank you: Say it. Ang taos-pusong pagsasabi ng pasasalamat ang isa sa pinakaepektibong pagpapahayag nito. Para sa isang ina, ang marinig ito mula sa isang anak ay sapat na. Para sa isang matalik na kaibigan, ito ay sapat na. Para sa isang pastor, ito ay sapat … Continue reading THE BEST WAYS TO SAY THANK YOU

Let the Lord Be Praised!

Salamat sa mga nanay—mahirap man, masakit man—nagdesisyon siyang ipanganak tayo at hayaang mabuhay sa mundo. Salamat sa mga nanay—lagi silang may oras upang painom tayo ng gatas, iduyan para makatulog, at kargahin kapag umiiyak, noong mga sanggol pa tayo. Salamat sa mga nanay—sa mga yakap at halik na nagpapadama ng kanilang pagmamahal sa atin simula … Continue reading Let the Lord Be Praised!

Rendering Unto the Lord for All His Benefits

by Pastor Felizardo Abanto Sinabi ni David, “What shall I render unto the Lord for all his benefits toward me?” (Psalm 116:12) Dapat tanungin ng bawat Kristiano sa kanilang sarili ang tanong na ito sapagka’t ito ay isang paraan ng pagsasabi ng “Thank you, Lord” at ang paggawa ng isang bagay para sa Panginoon ay … Continue reading Rendering Unto the Lord for All His Benefits

How Great is My God!

by Sis. Olivia Abanto (written 2009) May 10, 1979—nang ipakilala ng Diyos ang Kanyang sarili sa akin sa pamamagitan ng pangangaral ng Salita ng Diyos. Nakilala ko Siya bilang Tagapagligtas at Panginoon. Napakadakilang pagkaunawa ang ibinigay Niya sa akin—na may Diyos na umibig sa akin at nagnais na ako’y iligtas sa kapahamakan ng impyerno. Hindi … Continue reading How Great is My God!

Magpakabanal Ka! (A Story, Part 4)

Martin: Aba, ispiritwal ka ngayon, ah! Colette: Hindi ko nga rin maintindihan kung ano’ng nakain nitong si Jeff, eh! Jefferson: Tumigil na kayo sa pang-aasar. Naintindihan ko lang ang tama, guys. At gusto kong aksyunan ang mga mali ko at itama ito—ngayon. By the way, magkapareho lang naman tayo dati. Pero I’ve realized many things. … Continue reading Magpakabanal Ka! (A Story, Part 4)

Magpakabanal Ka! (A Story, Part 3)

Boys, una sa lahat kayo ang dapat na magkaroon ng determinasyon na sumunod sa Panginoon. Susunod na lamang ang ladies sa inyo. Tularan niyo si Jefferson; bagaman nagkamali noong una, ay hindi inisip na huli na ang lahat! Samantala, ang babaeng kinahuhumalingan ni Martin, si Andrea, ay isa palang kakaligtas pa lang na Kristiano, at … Continue reading Magpakabanal Ka! (A Story, Part 3)

Ang Tunay na Pagpapasalamat: Ang Pasasalamat Hindi Lang Isang Araw

by Ellen Vaughn Kailan lang ay nakarinig ako ng isang kwento tungkol sa dalawang batang lalaki na na-stranded sa dagat. Bigla pagkatulak nila palayo, ay nahuli sila ng malakas na agos. Dinala sila nito palayo at palayo mula sa mga pamilyar na mga boses ng mga tao sa beach. Pagkatapos ng isang oras, mga ilang … Continue reading Ang Tunay na Pagpapasalamat: Ang Pasasalamat Hindi Lang Isang Araw

Salamat sa Diyos! Pagpapakita ng Pasasalamat sa Paraan ng Biblia

by Charles F. Stanley Isipin mo ang huling beses na ikaw ay nanalangin. Ang iyo bang pakikipag-usap sa Ama ay mas nakatuon sa iyong mga pangangailangan at kahilingan? Gaano karami sa iyong mga panalangin—o gaano kakaunti—ang iyong binibigay sa pagpapasalamat sa Diyos para sa kung sino Siya at kung anong ginagawa Niya? Sa Awit 92:1 … Continue reading Salamat sa Diyos! Pagpapakita ng Pasasalamat sa Paraan ng Biblia