Feeling Overwhelmed? 12 Secrets to Get Out of Stress

by Richard A. Swenson, M.D. 1) Practice “stress switching.” Minsan tayo, kapag may hindi tayo natapos na isang bagay ay may tendency tayong mag-worry. Imbes na ganon, umisip ng ibang gagawin, tulad ng pag-e-exercise, para pwede kang makabalik sa trabaho mo nang refreshed. 2) Exercise. Alam ko, mahirap talagang humanap ng oras para dito. Pero madidiskubre mong … Continue reading Feeling Overwhelmed? 12 Secrets to Get Out of Stress

Advertisements