Feeling Overwhelmed? 12 Secrets to Get Out of Stress

by Richard A. Swenson, M.D.

1) Practice “stress switching.” Minsan tayo, kapag may hindi tayo natapos na isang bagay ay may tendency tayong mag-worry. Imbes na ganon, umisip ng ibang gagawin, tulad ng pag-e-exercise, para pwede kang makabalik sa trabaho mo nang refreshed.

2) Exercise. Alam ko, mahirap talagang humanap ng oras para dito. Pero madidiskubre mong magkakaroon ka ng ibayong lakas kung sisikapin mo lang itong gawin.

3) Establish stability zones. Pwede yung maging yung paborito mong lugar mag-pray, isang routine, o isang vocational spot.

4) Play music. Nang nilikha ng Diyos ang musika, at ginawa Niya itong nagpe-penetrate sa ating mga ispiritu.

5) Breathe deeply. Ang simpleng “8-8-8” breathing exercise ay low-tech pero effective: inhale (8 counts), hold (8 counts), and exhale (8 counts).

6) Practice saying “No.” Ang pagsasabi ng hindi sa ating mga anak ay hindi excuse ng isang tamad. Ito ay pamumuhay lamang ayon sa iyong mga priorities.

7) Limit time with negative people. Pinipiga nila ang iyong lakas. Hindi mo sila kayang i-satisfy o baguhin—mapapagod ka lang sa kakasubok.

8) Simplify meal choices. Huwag masyadong gawing complicated ang menu for the day. Kumain lamang ng simple ngunit masustansiyang pagkain.

9) Adjust expectations. Kung lagi mong inaasahan na magiging success lagi ang araw mo, mamumuhay ka lang na frustrated. Ngunit kung aasahan mong magiging magulo ang araw mo, magiging kuntento ka sa mga blessings na natatanggap mo.

10) Develop healthy sleeping habits. Piliin na makakuha ng tamang tulog. Pahalagahan ito. Take a nap—don’t fell guilty.

11) Learn to laugh. May isang tao, pagkatapos na masalanta ng isang hurricane sa Florida ang kanyang bahay, ay naglagay ng isang post sign: “Open House.” Hindi iyon nakatulong para matayo niya muli ang kanyang bahay, pero nakatulong iyon to “weather the storm.”

12) Choose daily to follow God. Pinaalala ng Old Testament Patriarch na si Moses sa Israel: “Therefore choose life, that both thou and thy seed may live: that thou mayest love the LORD thy God, and that thou mayest obey his voice, and … cleave unto Him” (Deut. 30:19-20).

Translated from Today’s Christian Woman, Christianity Today International, Inc. Used by permission.

Advertisements