Success Appearance

Recently I’ve watched a movie with the title Arbitrage. Ito ay kwento ng isang lalaki sa kung paano niya pagtakpan ang mga kalokohang ginawa upang hindi masira ang kanyang image at business. Sa mata ng mga tao siya ay isang tapat at maka-kapwang tao, may kapita-pitagang pamilya, magandang business company, malaking kayamanan—isang imahe ng tagumpay. … Continue reading Success Appearance

Advertisements

The Papers of Life

May isang taong nagkamali patungkol sa hinaharap ng papel. Sinabi niya na dahil sa patuloy na pamamayagpag ng teknolohiya at Internet, darating ang panahon na tinatawag na “paperless society”—panahon kung saan wala ka nang makikitang papel—ang libro binabasa na sa Amazon® Kindle™;  ang pera nasa mga credit cards o chips na, kasama ang mga birth, … Continue reading The Papers of Life

The Bible: God’s Word (Part 1)

Ano ang “may kapangyarihan” sa iyong buhay? Sila na naniniwala sa isang bagay ay dapat na mayroong rason para sa kanilang paniniwala. Tulad na may mga pamantayan sa mundo ng negosyo, sa gobyerno, at sa edukasyon—ang Kristiano ay nangangailangan ng isang tiyak na pamantayan para sa kanyang mga paniniwala, kanyang mga tungkulin—sa katunayan, sa kanyang … Continue reading The Bible: God’s Word (Part 1)

The Strength to Believe

Ang salitang “maniwala” o “believe” ay nais ilalim ng kategorya na tinatawag na verb, nangangahulugang mga salitang nagpapakita ng pagkilos o galaw. Ang “believe” samakatwid ay isang pagkilos o galaw. Ngunit nakakapagtaka na maraming mga taong ang babaw ng pagtingin sa kilos na ito. Iniisip nila na ang “maniwala” ay isa lamang pagsang-ayon ng isip … Continue reading The Strength to Believe

First of All: Truths That Man Needs Most

Kung dumating na ang araw na ikaw ay mabawian ng buhay, tiyak mo na bang ikaw ay pupunta sa langit? Maraming mga tanong na maaari kang magsinungaling bilang sagot, ngunit ang tanong na ito ay napaka-seryoso, at kung kasinungalingan ang iyong magiging tugon, ikaw ay maaaring maitakda sa isang problema na hindi mo na matatakasan … Continue reading First of All: Truths That Man Needs Most

Back to the Basics

by Charles R. Swindoll Ang yumao nang stratehista sa football, si Vince Lombardi, ay isang panatiko pagdating sa mga saligan. Sila na mga naglaro sa ilalim ng kanyang pamumuno ay madalas na magsabi ng tungkol sa kanyang sidhi, kanyang pwersa, kanyang hindi nawawalang sigasig para sa laro. Regular siyang bumabalik sa mga pangunahing pamamaraan ng … Continue reading Back to the Basics

A Costly Move

Bawat galaw natin ay may presyo. Ang isang simpleng hakbang ng iyong paa ay kumukunsumo ng karampatang enerhiya mula sa iyong katawan. Kahit ang pagpikit-bukas ng iyong mata ay gumagastos ng lakas kahit paunti-unti. Alam natin na ang kasalanan ay may presyo: kamatayan. (Romans 3:23) At kung gaano kasigurado na mababawasan ka ng lakas sa … Continue reading A Costly Move

That Oh, So Precious Trust

“You can’t afford to lose it!” narinig ko sa isang English drama. Madalas ko rin itong mabasa sa mga nobela, kahit non-fiction. Kapag naaalala ko ang mga katagang ito, kadalasang sumasagi sa aking isip ang tiwala. Trust. That oh, so precious trust. I can’t afford to lose it! Mahalaga sa bawat relasyon ang tiwala. Sa … Continue reading That Oh, So Precious Trust