CYPA: 11 Years of Consistent Writing and Publishing

by Elijah Abanto (Today, my home church is celebrating 11 years of its publishing ministry, CYPA Paper Ministries, which God started through me. This is my article about it.)   The Lord gave the word: great was the company of those that published it. Psalm 68:11   I now realize that CYPA did not start 11 … Continue reading CYPA: 11 Years of Consistent Writing and Publishing

Advertisements

Comparison

Ang pagkukumpara ay maaaring maging mabuti o masama. Si Jesus at ang Biblia ay madalas gumagamit ng comparison upang mas maipaunawa ang isang katotohanan (tingnan ang hal. ng Mk. 4:30-32). Inuutusan tayong ikumpara ang mga ispiritwal na bagay sa iba pang mga ispiritwal na bagay, tulad ng isang talata ng Kasulatan sa isa pang talata … Continue reading Comparison

Jesus’ Questions on Judgment

Ang topic ng judging o paghusga/paghatol ay isang madalas at kontrobersyal na isyu ngayon, lalo na sa mundo ng Kristiyanismo. Madalas gamitin ang nakasulat sa Matthew 7:1 na “Judge not,” ngunit ano nga ba ang sinasabi ng Panginoon pagdating sa bagay na ito? Tingnan natin ang Kanyang mga tanong.   #1: And why beholdest thou … Continue reading Jesus’ Questions on Judgment

Witnessing

Walang anumang duda, ang pinakamalaki at pinakakapansin-pansing pagkakaiba sa pagitan ng apostolikong Bagong Tipang Kristiyanismo at kasalukuyang Bagong Tipang Kristiyanismo ay ang witnessing! Ang mga dating iglesya ay pinaka-napansin para sa kanilang pagsaksi kay Kristo—maraming mga iglesya sa panahon ngayon ay kilala sa kakulangan ng pagiging saksi. Sa araling ito ikaw ay matututo na kalooban … Continue reading Witnessing

Are You Publishing Truth?

Ang publishing ay hindi lang tumutukoy sa paglalathala ng mga aklat, magazin, diyaryo o anumang babasahin. Ito’y maaari mo ring pakahulugan bilang pagpapakalat ng isang mahalagang balita o adhikain. Ito ang ibig-sabihin ng “publish” sa Biblia (tingnan ang Dt. 32:3; 1 Sa. 31:9; 2 Sa. 1:20; Ne. 8:15; Ps. 26:7; Is. 52:7; Je. 4:5, 15-16; … Continue reading Are You Publishing Truth?

Unity: Right or Wrong?

Marami tayong naririnig tungkol sa PAGKAKAISA ngayon. Sa eksenang pulitika ng sanlibutan mayroon tayong organisasyon ng UNITED NATIONS. Marami sa mga pinuno ng sanlibutang ito ang sumusuporta at aktibong pinopromote ang isang “ONE WORLD” global system—kasama ang sistema ng monetaryo, sistema ng hustisya, at maging isang wika. Ang mas kapansin-pansin ay ang kasalukuyang Ecumenical Movement … Continue reading Unity: Right or Wrong?

Questions Often Asked, Part 2

PART II #2: Ano ang “Edad ng Pananagutan”?   Bagaman walang takdang edad para sa “edad ng pananagutan,” ipinapahiwatig ng Biblia na mayroon ngang ganitong edad sa isang bata. (1) Ang mga maliliit na bata ay “inosente” kung wala silang kaalaman sa pagitan ng mabuti at masama (Deuteronomy 1:39). (2) Ang mga tao ay mananagot sa kanilang … Continue reading Questions Often Asked, Part 2

Questions Often Asked: Introduction and Part 1

Tulad ng halos-lahat ng mga bagay sa buhay, hindi tayo tumitigil matuto, at tiyak na matatagpuan mo ang iyong sariling nagtatanong ng mga tanong tulad ng, “Ano kaya ang sinasabi ng Biblia tungkol sa…?” o “Paano ko kaya…?” Ang mga sagot sa maraming mga tanong ay matatagpuan sa mga pag-aaral  na iyong naggawa na (kung … Continue reading Questions Often Asked: Introduction and Part 1

Jesus’ Questions Series, Part 1

Ang tanong ay isang pangungusap na humihingi ng impormasyon patungkol sa isang bagay, pangyayari, tao, o sitwasyon. Ito ay madalas na ginagamit dahil may isang kaalaman na hindi pa nalalaman ng nagtatanong, ngunit may mga pagkakataon ding ginagamit ito upang magdulot ng pagkatuto sa mga nakikinig. Mahalaga ang tanong sa mundong ito. Ang tanong ay … Continue reading Jesus’ Questions Series, Part 1

The Quest for Truth

Questions are meant not only to know the answer, but to know the truth. Kaya nga napakahalaga ng mga tanong, sapagka’t ito ang nagiging daan para malaman ang katotohanan. Bagaman dahil sa kasalanan kaya natututo ang tao na magsinungaling, basta ang nagtatanong ay marunong, ang katotohanan ay madaling lalabas. Hindi man iboses ng tao ang … Continue reading The Quest for Truth