The One Reason for Having Stress

flowing waters

by Gordon MacDonald

Ang kasalukuyan nating mundo ay nagbibigay ng maraming atensyon sa paksa ng stress. Maraming mga libro ang isinulat patungkol sa stress, pati mga pag-aaral mayroon tungkol sa stress, at ang opisina ng doktor ay hindi nawawalan ng mga tao na nagpapa-check-up dahil sumasakit ang kanilang dibdib at tiyan dahil sa stress. Maraming mga tao na nilalaan ang kanilang buhay para lang pag-aralan ang bagay na ito. Binabantayan ito kapag bumabiyahe sa himpapawid ang mga tao. Mayroon pang  gamot na tinatawag na “Stresstabs.” Mayroon pang mga doktor na nakagawa ng aparato na sinusundan ang mga brain waves kung saan malalaman ng isang tagasuri kung ang taong ginagamitan nito ay sobrang  na-i-stress.

Sa isa ngang isyu ng Time magazine ay iniulat na nitong mga nakalipas na dekada, ayon sa American Academy of Family Physicians, kada may tatlong tao na bumibisita sa doktor, dalawa ang may mga sintomas na dulot ng stress. Lumalaki ang porsiyento ng pagkakaroon ng absent, kaya ang mga kompanya ay gumagastos ng malaking pera para rito habang nababawasan naman ang produktibidad (“Stress: Can We Cope?”, Time, 6 June 1983, pp. 48-54).

Sinasabi rin dito na ang stress ay isang malaking sanhi ng pagkakaroon ng sakit sa puso, kanser, karamdaman sa baga, mga aksidente, sakit ng atay, at pagpapakamatay. Ngunit ito pa lamang ang simula.

Sinasabi pa ni Dr. Joel Elkes, propesor ng University of Louiseville, ang nasa likod nito: “Ang mismong pamamaraan natin ng pamumuhay, kung paano tayo mabuhay, ang lumalabas na pinakamalaking dahilan ng pagkakasakit.”

Isang doktor na nagngangalang Thomas Holmes ay nagsagawa ng isang malalim na pag-aaral tungkol sa stress. Siya ang naglinang ng kilalang Social Readjustment Rating Scale, isang aparatong nagsusukat kung gaano karaming presyur ang maaaring hinaharap ng isang tao at kung gaano na siya kalapit sa pagkakaroon ng sakit sa utak o katawan. Ang mga pangyayari sa buhay (tulad ng pagkamatay ng asawa, kawalan ng trabaho), ay binigyan nila ng katumbas na taas ng stress na tinatawag na “life change unit.” Pagkatapos ng maraming pag-aaral, sinabi nila na kapag umabot sa 200 units ang total ng isang tao sa isang taon, babala na ito sa pagkakaroon ng sakit sa puso, o nervous breakdown.

Hindi na bihira ang makipag-usap ako sa mga tao na lagpas 200 ang kanilang point total. May nakausap akong isang pastor na ang kinalabasan niyang units sa Stress Chart ay 324. Mataas ang presyon ng dugo niya; laging sumasakit ang kanyang tiyan; natatakot siya na baka magka-ulcer siya, at hindi makatulog nang maayos pag gabi. Sa isa pang pagkakataon ay may nakausap akong business executive na may ambisyon na makaipon ng milyong dolyares bago siya mag-35. Nagulat siya nang umabot sa 412 ang point total niya sa Stress Chart. Ano kaya ang pinagkapareho ang dalawang ito?

Tinatawag ko ang mga taong katulad nila na driven. Ginagamit ko ang salitang driven dahil hindi lamang nito inilalarawan ang kondisyon sa kung paano sila mabuhay, ngunit ito ay naglalarawan rin sa paraan kung paanong ang marami sa atin ay hindi humaharap sa realidad ng kung ano ang ginagawa natin sa ating mga sarili. Malamang tayo ay driven patungo sa pag-abot ng mga nilalayon natin kahit hindi natin naiintindihan kung bakit natin iyon inaabot. O baka hindi natin nawawari kung ano ang magiging pinsala ng ating mga ginagawa sa ating mga isip, katawan, at siyempre, sa ating mga puso. At maaaring isa ka sa mga taong ganito.

Maraming mga driven na tao na gumagawa ng mga napakagagandang mga bagay. Hindi naman kailangan na ang mga klase ng tao tulad nila ay masama, bagaman ang pagiging driven nila ay maaaring magresulta sa mga pangit na konsekwensya. Sa totoo lang ay marami silang naibibigay na malaking kontribusyon. Nakakapagsimula sila ng mga organisasyon; nagbibigay ng mga trabaho at oportunidad; madalas sila ay matatalino at nagbibigay ng paraan sa mga tao para mapabuti ang kalagayan nila. Gayunpaman sila ay driven, at nagbibigay-alala ito sa iba kung paano nila mapapanatili ang bilis ng kanilang buhay nang walang resultang panganib sa kanilang sarili.

Maaari mo bang mamataan ang isang driven na tao? Siyempre. Maraming mga sintomas na magsasabing driven ang isang tao. Pinakamadalas ay ang mga sumusunod:

(1) Mas madalas na nalulugod lamang kung may nakita siyang gawaing natapos. Mapapansing siya ay masaya lamang kapag may nakita siyang mga bagay na naabot o natapos. Sa tingin niya may kwenta lamang ang kanyang buhay kung mayroon siyang na-accomplish. Kung siya ay may pupuntahang isang lugar, wala sa kanya ang biyahe mismo; ang mahalaga ay makarating siya sa destinasyon. Mas mahalaga sa kanya ang resulta kaysa sa proseso na papunta sa resultang iyon.

(2) Interesado sa mga simbulo ng bagay na nagpapakita ng natapos o nagawa.Siya ang klase ng tao na may alam sa mga titulo, posisyon, laki ng opisina, at mga espesyal na oportunidad. Kung maaari, gagawa siya ng paraan para maabot iyon o kahit man lang magkaroon ng koneksyon sa mga taong nasa ganung kalagayan.

(3) Madalas na bihag ng kagustuhang palawakin nang palawakin ang isang gawain. Wala silang panahon para i-appreciate ang mga nagawa nila ngayon; para sa kanila, mayroon pang mas mataas na dapat abutin, mayroon pang mas malaki na dapat kunin. Bihira lamang siyang matuwa sa mga maliliit na progreso ng kanyang mga kaibigan o mga nasa ilalim niya.

(4) Karaniwan na limitado ang kanyang pakielam sa integridad. Masyado silang abala sa pag-abot sa kanilang mga pangarap na hindi na nila napapansin o tumitigil man lang para tanungin kung tama o ayon pa sa kalooban ng Diyos ang kanilang ginagawa.

(5) Madalas ay limitado o kulang ang kanyang kakayahan na makitungo sa mga tao. Mas binibigyang-halaga niya ang proyekto kaysa sa tao, bukod na nga lang kung ang taong iyon ay maaari niyang magamit para maabot ang kanyang layon. Marami nga siyang natatapos, ngunit malamang sa panahong iyon ay marami na rin siyang nasaktang tao.

(6) May tendency siya na magkaroon ng sobrang hilig sa pakikipagkumpitensya. Pakiramdam niya halos-lahat ng bagay ay kompetisyon, at siyempre ay gusto niyang manalo. Tingin niya sa mga kakompetensya ay mga kaaway na dapat mapabagsak—maging maipahiya—sa proseso.

(7) May malabulkang pwersa ng galit. Kapag nakakaramdam siya ng oposisyon o hindi pagsang-ayon sa kanyang opinyon, nagagalit siya, at maaari niya itong mailabas sa pisikal o verbal na paraan.

(8) Madalas maging masyadong busy. Halos-wala silang panahon para palaguin ang relasyon sa pamilya, kaibigan, kapatid sa Panginoon, at maging sa Panginoon. Ayaw nilang makita na parang walang ginagawa, kaya lagi mo silang nakikita na abala.

Hindi ganito ang intensyon ng Diyos para sa atin. Ayaw niya tayong maging driven. Maging tapat sa iyong sarili—may nakikita ka ba sa iyong sarili sa walong ito? Huwag kang magtaka kung ngayon ay mayroon ka nang nararamdamang kung ano.

Kung nais mong maging malaya sa stress, lumapit sa Diyos at iwanan ang iyong pagiging driven.

Advertisements

Consider Your Ways

land

Madalas tayong magkamali kapag hindi tayo nag-iisip. Yung bigla na lang nating itinaas ang ulo natin, at hindi natin alam na mayroon palang nasa likod natin—at nauwi sa masakit na untog ng baba yung isa, at ng batok doon sa isa. Yung bigla nating hinawakan ang takip ng kaldero nang walang pot holder sa ating mga kamay—at nauwi sa masakit na paso at pagkahulog sa sahig ng takip ng kaldero—at sino’ng nakakaalam kung ano pa ang pwedeng mangyari. Yung basta na lamang tayong nagsulat ng sagot sa patlang ng ating test paper, at napagtanto natin nung nagtse-check na eh na nailagay natin ang sagot sa maling numero. Yung bigla mo lang pinalo ang iyong anak sa isang pagkakamali na paglaon ay malalaman mong hindi pala siya ang may kasalanan.

Kaya nga, kailangan mag-isip muna tayo bago kumilos. Sa kaunting pagkakamali natin, maaaring may mangyaring malaking disgrasya o kaguluhan—na hindi naman kinakailangan.

Ngunit mayroon ding mga pagkakataon na tayo’y nag-iisip ngunit mali pa rin ang kinalalabasan. Maaaring pinag-isipan naman natin ito sa loob ng isang minuto, isang oras, isang araw, isang buwan, o kahit na isang taon, ngunit may mga pagkakataon pa ring ito ay mali at pangit ang nangyayari dahil dito. Bakit kaya? Dahil ang pag-iisip ay nagsimula sa maling perspektibo. Isipin mo na lang ang isang nabuntis na kabataan. Mag-iisip siya, at darating siya sa konklusyon na dapat niyang ipalaglag ang bata. Naiisip niyang hindi pa siya handang mag-alaga ng bata, iiwanan siya sigurado ng boyfriend niya, pagtatawanan siya ng mga kaibigan niya, at lagot siya sa magulang niya. Sa unang pagtingin ay mukhang tama lang ang naiisip niya, ngunit alam naman nating mali. Bakit? Nagsimula siya sa maling perspektibo: Nagsimula siya sa kanyang sarili. Hindi niyo ba napansin? “Hindi pa siya handa,” “iiwanan siya,” “pagtatawanan siya,” at “lagot siya.” Ngunit kung nagsimula siya sa tamang perspektibo, sa Diyos at ibang tao, hindi ang sarili niya, iba ang magiging direksyon ng kanyang mga iniisip. Hindi matutuwa ang Diyos kung gagawin niya ito, kawawa ang sanggol. Mahalaga din kung saan nagsisimula ang iyong pag-iisip. Kapag mali ang perspektibong sinimulan, mali din ang desisyon at kilos. At walang maling desisyon at kilos ang walang pangit na konsekwensya.

Si Haggai ay isang Israelitang propeta na nabuhay nung panahon na ang Israel ay nakabalik na sa kanilang lupain nang pinayagan sila ng kasalukuyang hari ng buong mundo na si Cyrus mula sa 70 taong pagkatapon nila sa Babylon bilang parusa ng Diyos sa kanilang pagsamba sa ibang diyos at iba pang kawalang hustisya ng Judah (Haggai 1:1). Ang lupaing binalikan ng mga Israelita ay wala sa ayos. Ang templo ay wasak na. Noong mga unang taon nila doon ay mayroon silang kasigasigan na itayo ang pader ng Jerusalem at ng Templo, ngunit di naglaon at nagsawa na ang mga ito dahil sa dami ng kumakalaban sa kanilang ginagawa. Iniisip nilang wala namang silbi kung mayroon nga silang Templo eh wala naman silang bahay para tirahan. Kaya imbes na itayo ang Templo, iniwan nila itong naka-tengga, at nagtayo ng mga bahay para sa kanilang sarili.

Mali! Napakamali!

Kaya hindi napigilan ng propetang si Haggai ang magsalita:

 

Ito ba ay oras para sa inyo, O kayo, na manirahan sa mga nabubungan ninyong bahay, at ang bahay na ito ay wasak [pa rin]? Kaya ngayon ganito ang sinasabi ng Panginoon, Bigyang-pansin ang inyong mga daan. (1:4-5)

 

“Consider your ways.” Bigyang-pansin! Pag-isipan! Limiin!

Pag-isipan: Nagiging makasarili ka na ba? Maling perspektibo kahit kailan ang magsimula sa sarili. Kung puro sarili na lamang ang ating iisipin, lagi tayong magkakamali ng desisyon. Kaya isipin mong mabuti, “Nagiging makasarili na ba ako sa aking mga ikinikilos at desisyon?” Ang magnanakaw, kaya naging magnanakaw, ay dahil sarili lamang ang iniisip. Ang mga korap na opisyal ay iniisip lamang ang sarili. Ang mga nagnanakaw ng ikapu at hindi nagbibigay sa gawain ng Diyos ay sarili lamang ang iniisip. Ang mga hindi dumadalo sa pagtitipon ng iglesya dahil sa trabaho, pamil-ya, layo ng lugar, o lagay ng panahon ay mga makasariling tao! Makasarili! At gumagawa sila ng malalaking pagkakamali sa kanilang buhay. Puro sarili! Puro sarili! Kung ang iyong perspektibo ay nagsisimula sa Diyos, hindi ka magkakamali.

Kaya nagalit ang Diyos at si Haggai sa mga Israelita ay dahil mas inuna nila ang kanilang sarili kaysa sa Diyos. Hindi nila alam na ang pag-una sa gawain ng Diyos ay magdudulot, hindi lamang ng kabutihan nila, kundi ng  mga susunod na henerasyon sa kanila.

Sinabi pa sa 1:6:

 

Naghasik kayo nang marami, ngunit nagpapasok nang kaunti; kumakain kayo, ngunit hindi kayo nasasapatan; umiinom kayo, ngunit hindi kayo napupuno ng inumin; nagdadamit kayo, ngunit wala namang init; at siya na sumasahod ay sumasahod para lamang ilagay ito sa isang lalagyan na may mga butas. (Basahin rin ang vss. 9-11)

 

Pag-isipan: Kamusta na ang pisikal mong kalagayan? Kontento ka ba? Trabaho ka nang trabaho, pero walang nangyayari? Hindi ka ba nabubusog sa iyong pagkain? Hindi ba nawawala ang uhaw mo sa pag-inom ng tubig? Hindi ba nakapagbibigay-init ang mga suot mong damit? Para bang bigla na lang nauubos ang pera mo? Kung nasa ganito kang kalagayan, ibig-sabihin ay nasa mali kang pag-iisip. Over time nang over time, pero kulang pa rin. Kulang ang pagkain, kulang ang pera, kulang ang tubig. Samantalang pinababayaan mo pa nga ang pagtitipon, kulang pa rin? Sakitin ang mga anak? Baka nasa mali kang perspektibo. Diyos, hindi sarili.

Pag-isipan: Ano na ang gawain ng Diyos para sa iyo? Ano na ang naibahagi mo sa iglesya sa panahon na ito? Gaano kalaking oras? Gaano kalaking salapi? Gaano karaming panalangin? Bantayan mo. Pag-isipan mo. Hindi iintindihin ng Diyos ang bahay mo kung hindi mo iniintindi ang bahay Niya.

 

Humayo kayo papunta sa bundok, at magdala kayo ng kahoy, at itayo ang bahay; at Ako’y malulugod dito, at Ako ay maluluwalhati, sinasabi ng Panginoon. (1:8)

 

Ngunit kung iniintindi mo Siya at ang gawain Niya, magiging masaya Siya, at maluluwalhati Siya. At alam mo na siguro kung ano ang nangyayari kapag natutuwa ang Kamahalan hindi ba?

“Consider your ways.” Itama mo lang ang iyong perspektibo, at magiging maayos ang mga bagay-bagay. HINDI ka magkakamali.

Nagkamali si Eba nang mas inisip niya ang kanyang kapakanan kaysa masunod ang utos ng Diyos. Nagkamali si Adan nang mas pinili niyang sundin ang asawa kaysa sa Diyos. Nagkamali si Cain nang mas inisip niya ang lamang ng kanyang kapatid sa kanya kaysa kung ano ang nakakalugod sa Diyos. Nagkamali si Sarah nang isipin niyang sundin ang kanyang oras kaysa oras ng Diyos. Nagkamali si Abraham nang inisip niya ang kanyang sarili imbes na Diyos at kanyang asawa. Hindi matatapos ang listahan kung iisa-isahin ko pa.

“Consider your ways.” Pag-isipan mo ang mga ginagawa mo, iniisip mo, o desisyon mo. Sarili na ba o ang Diyos at iba?

Kung Diyos at iba, hindi ka magkakamali, kapatid. Hindi. bdj

 

The Normal Christian

Walang tao na gustong masabihin ng “abnormal.” Kahit nga baliw ay ayaw, dahil tingin niya sa sarili niya eh normal siya tulad ng ibang tao. May mga kilala akong baliw na nagagalit kapag sinabihan mo sila ng “abnormal.” Edi lalo na ang totoong normal na tao. Nakakainis kapag sinabihan ka na baliw kung hindi ka naman baliw.

Ikaw ba ay isang normal na Kristiano? Pag-isipan mong mabuti. Tingnan mo ang iyong sarili at paglimi-limian mo kung ikaw ay namumuhay bilang isang normal na Kristiano—hindi isang normal na tao, dahil ang normal na tao ay laging gumagawa ng kasalanan, walang takot sa Dios, at makasarili—ang tanong ay kung ikaw ay normal na Kristiano. Ito ang aking tanong sa mga taong nagsisi na sa kanilang kasalanan at nanampalataya kay Kristo bilang kanilang Tagapagligtas at tinanggap Siya bilang Panginoon ng kanilang buhay. Hindi ito para sa iyo, kung hindi ka pa ligtas.

Ngunit kung ikaw ay ligtas na, para sa’yo ito. Namumuhay ka ba nang normal?

Masasabi mong normal ka kung sumusunod ka kay Kristo. Hindi ba iyon naman ang ibig-sabihin ng “Christian”? Ito ay nangangahulugan na “maliit na Kristo,” o “tagasunod ni Kristo.” Kung hindi ka sumusunod sa Kanyang mga sinasabi, hindi ka normal. Abnormal ka, at kailangan mong itama iyan sa Kanyang harapan. May kaso ba kung ikaw ay matanda na, kabataan, o batang Kristiano? Wala. May pinagkaiba ba ang lalaki o babaeng Kristiano? Wala. May pinagkaiba ba ang ama, ina, o anak na Kristiano? Wala. Ang lahat ng mga senyales ng isang normal na Kristiano ay para sa lahat ng Kristiano.

Nagsisisi siya sa mga ginagawa niyang kasalanan. Ang unang ipinangaral ni Jesus sa tao ay, “Repent: for the kingdom of heaven is at hand” (Matthew 4:17). Sa simula lang ba tayo dapat nagsisisi? Nung tayo ay maligtas, doon lamang ba? Ang nakakalungkot, maraming Kristiano ang nadaya ng diyablo sa bagay na ito. Akala nila, napagsisihan na nila ang lahat ng dapat pagsisihan noong tinanggap nila si Kristo sa kanilang puso bilang Tagapagligtas. Ngunit hindi ganito, mga kapatid, hindi ganito! Habang nagpapatuloy tayo bilang Kristiano, may mga ipinapakita ang Dios sa atin na mga kasalanan na dapat nating pagsisihan! Ang masasabing pinakadakilang apostol sa lahat ng mga apostol, si Pablo, ay nagsabing, “I die daily” (1 Corinthians 15:31). Namamatay siya araw-araw! Alam niyo naman siguro kung ano’ng ibig-sabihin nito! Bawat araw ay may nakikita siya sa kanyang sarili na kapintasan at kasalanan na dapat niyang itama at pagsisihan sa harap ng Dios. Tayo, ang henerasyon nating mga Kristiano, na mas malala pa kung tutuusin sa mga nauna sa ating Kristiano, ay banal ang tingin sa ating mga sarili. Minsan ay nagtanong si Charles F. Stanley sa kanyang kongregasyon sa First Baptist Church of Atlanta, “Sino ang hindi nagkakasala rito?” Walang nagtaas ng kamay. “Sino ang nagsasabi rito sa kanyang kapit-bahay na mabuti siya o wala naman siyang ginagawang mali? Umamin!” Isa-isang nagtaas ng kamay ang mga miyembro ng iglesya. Sa puso ng marami sa atin ay ang tinatawag na “self-righteousness,” katangian na mayroon ang maraming Fariseo sa panahon ni Jesus. Kaya walang nagfo-forward, kaya walang nagtataas ng kamay sa imbitasyon ng pastor, dahil tingin natin sa sarili natin ay wala na tayong itatama! Nakalulungkot, nakalulungkot. Marami palang abnormal na Kristiano ngayon. Parang ina na wala nang makitang may kasalanan kundi kanyang asawa at mga anak, at hindi nakikita na siya mismo ay puno ng kasalanan sa harap ng Dios! Ngunit, mabuti, kaibigan, kung gaya ni Daniel, ni Nehemiah, ni Job, na wala man tayong maipintas sa kanila ay nakikita pa rin nila ang kanilang mga sarili na may kasalanan, ikaw ay may nakikitang karumihan na dapat itama sa harap ng Dios.

Hinahanap niya ang kaharian ng Dios unang-una. “But seek ye first the kingdom of God and his righteousness,” utos ni Jesus sa Matthew 6:33. Kaharian muna ng Dios bago ang iba pa! Kaharian muna ng Dios bago ang napakahalaga nating trabaho! Kaharian muna ng Dios bago ang napakahalaga nating pag-aaral! Kaharian muna ng Dios bago ang ating napakahalagang pamilya! Kaharian muna ng Dios bago ang ating napakahalagang minamahal sa buhay! Kaharian muna ng Dios bago ang ating napakahalagang tirahan, pagkain, at damit! Kaharian muna ng Dios bago ang ating napakahalagang sarili! Dios muna, kapatid! Dios muna! Hindi dadalo dahil maulan; hindi dadalo dahil puyat; hindi dadalo dahil may trabaho; hindi dadalo dahil may assignment; hindi dadalo dahil ang layo; hindi dadalo dahil baka magalit si tatay, si nanay, si ate, si kuya, si lola, si tita! Hindi dadalo dahil walang maiiwan sa bahay! Hindi magbibigay dahil… kailangan ko pa bang isa-isahin? Kung napakahalaga sa iyo ng mga bagay na ito, pinakamahalaga dapat sa’yo ang kaharian ng Dios—ang Dios, ang pagsunod sa Kanya, ang pagsamba sa Kanya, ang paglualhati sa Kanya! Kapag pumupunta ako sa mga bahay ng mga miyembro, wala akong makitang tunay na saya sa kanilang puso—mga nagpapanggap na ngiti at tawa; mga pakunwaring kasiyahan ang nakikita ko. Hindi kasi inuuna ang Dios—huli sa listahan. Nakakapanggalit, nakakapanggalit. Marami palang abnormal na Kristiano ngayon. Ngunit, para sa iyo na una ang Dios sa iyong prayoridad, tulad ni Abraham, ni Samuel, at ni David, mabuti, mabuti. Nalulugod sa iyo ang Dios.

Sinisikap niyang maging kasinsakdal ng Dios. Isa na namang salita ni Jesus, “Be ye therefore perfect, even as your Father in heaven is perfect” (Matthew 5:48). Ilang beses na natin nasabing “tao lamang ako; hindi ako perpekto”? Siguro hindi na natin mabilang; hindi lang natin masabi sa ibang tao, sinasabi din natin nang tahimik sa ating sarili. Maaari ko bang ipaalala sa’yo na hindi ka na lamang basta tao—Kristiano ka na! Kaya dapat, sinasabi mo sa iyong sarili, “Kristiano na ako; dapat akong maging perpekto!” Ayusin mo na ang kilos mo, itsura mo, pananalita mo, paghatol mo, damdamin mo, pag-iisip mo, ang lahat-lahat mo. Hindi man natin maabot ang kasakdalan habang buhay pa tayo, ang tanong ay, inaabot mo ba? Talagang hindi mo maaabot kung hindi mo susubukang abutin. May kanya-kanya tayong personalidad, ngunit dapat ay sinisikap nating maging sakdal ito tulad ng kasakdalan ng Dios. Ngunit ang mga Kristiano ngayon, kuntento na—kuntentung-kuntento na, walang ginagawa para maging sakdal ang kanyang buhay. Nakakainis, nakakainis. Marami palang abnormal na mga Kristiano ngayon. Huwag tayong gaya-gaya sa mga artistang “tao lang; hindi perpekto.” Ngunit kung ikaw, kapatid, ay nagsisikap na maging tulad ni Kristo, tulad ni Joseph, ni John, ni Jeremiah, mabuti, mabuti, mabuti. Natutuwa ang Dios sa’yo.

Nag-aakay siya ng mga kaluluwa—tinuturuan sila, binabautismuhan sila, at tinuturuan pa sila. Matthew 28:19-20, “Go ye therefore, and teach all nations, baptizing them in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Ghost: teaching them to observe all things whatsoever I have commanded you…” Nag-aakay ka ba ng kaluluwa? Ama, nagtuturo ka pa ba ng Ebanghelyo at Salita ng Dios sa ibang tao at sa iyong pamilya? Ina, natuturuan mo ba ang iyong mga anak ng katotohanan ng Salita ng Dios? Mga anak, sumasama ka ba sa mga taong nagtuturo ng Salita ng Dios at anuman ang matutunan mo ay itinuturo mo rin sa iba? Mayroon ka bang nagiging bungang kaluluwa na nagpapabautismo, nagpapatuloy? Madalas ay makikita ko ang mga ama ay nakikipag-usap sa mga tao, ngunit ni isang salita tungkol sa Dios walang mabanggit—walang devotion sa mga pamilya. Ang mga ina, magaling makipagdaldalan sa kapit-bahay, ngunit hindi maisingit ang Biblia. Ang mga anak, walang pinag-usapan sa kapwa-kaklase kundi palabas sa TV, laro sa computer; hindi maisali sa laro ang natutunan nila sa Sunday school. Busy masyado. Nakakaiyak, nakakaiyak. Marami palang abnormal na Kristiano ngayon. Walang pakielam sa kaluluwa ng mga tao. Ngunit mabuti, mabuti, mabuti, napakabuti kaibigan, kung tulad ni Eunice, ni Bathsheba, ni Jochebed, ni Pablo, ni Pedro, ay nag-aakay at nagtuturo ka ng Biblia. Pagpapalain ka ng Dios. Isa kang Normal na Kristiano.

RIGHT PRIORITIES

by Elijah Abanto

Based on Pastor Felizardo Abanto’s Message, “Right Priorities”

 

There are people, yes, many people, are making New Year’s resolutions,

Though some people, yes, some people, are tired of doing it anymore.

But if it’s for the Lord, resolutions are good and right;

Yes, even blessed, if they make them for Him.

 

It is a good resolution, even better, to decide what your priorities are;

But it will be best if the priorities are right, yes, if it’s based on God’s Word.

The good, even right priorities are namely in order:

Worship, witness, and work are the good and right priorities.

 

Worship is the first priority, even the best priority

Because it pertains solely to our devotion to the God who made us.

Not only the One who made us, but the One who saved us,

Cares for us, teaches us, nourishes us, even disciplines us.

 

While worship pertains to God, to show Him His worth, glory, and honor,

Witness pertains to our relationship with men.

We must live rightly, and holily, and blamelessly;

Yes, even perfectly, and win them to Christ to secure their fate in heaven,

And strengthen also those brethren who look to us.

 

Work is never loss in the cosmos for priorities, for God gives it importance,

Even makes it a requirement, a commandment, saying, “Eat not, if ye work not.”

Fathers must work to provide for his family and God’s work;

Mothers must do diligently to make their home good and their children at their best;

Children must learn and obey to earn for themselves.

God gives surely gives blessings, but only to those who work.

 

Resolutions are good, yes, even best,

If the Lord’s Word is referenced, and the right priorities are set.

 

Author’s Note: Sinubukan ko pong gamitin ang style ng Hebrew poetry (parallelism), imbes na English style (rhyme and meter).

A Fresh, New Start

Ang pagsisimulang muli ay dalawang bagay sa tao: isang pahirap, at isang kasiyahan. Para sa ilan ay pahirap—tulad ng isang tao na nakatakbo na nang malayo para malaman lamang na mali pala ang daang tinatahak niya; o tulad ng isang nag-o-audition sa isang singing contest o acting production kung saan ang direktor ay pinapaulit-ulit sa kanya ang linya sa isang script; o isang tagalinis (maaaring tagahugas ng pinggan, tagawalis, tagapunas ng kotse) na pinagawa uli sa kanya ang trabaho dahil kulang pa ang linis—nakakapagod na minsang simulan ang isang bagay na sa tingin mo ay nagawa mo na noong una.

Ngunit para naman sa iba ito ay isang kasiyahan—tulad ng isang tao na binigyan pa ng pagkakataon ng kanyang guro na ulitin ang kanyang exam, kahit may minus na; o tulad ng isang lalaking pinatawad ng kanyang asawa sa pangangalunya nito; o tulad ng isang kriminal na napalaya na pagkatapos ng maraming taong pagkakakulong, pagkakataon para magbagong buhay—para silang binigyan ng panibagong buhay at pag-asa para maitama ang mga pagkakamali.

Iyan ang pagsisimulang muli para sa mga tao.

Nandito na naman tayo sa isang bagong taon. Malamang sa mga pangaral ng pastor o iba pang mga lingkod ng Dios ay napagtanto mo na ang ginagawa mo noong nakaraang taon ay mali o ginagawa mo sa maling paraan—at kung pakikinggan mo ang mga sinabi nila mula sa Salita ng Dios, alam mong dapat kang bumalik sa simula’t simula. At maaari mong isiping ito’y isang pahirap: “Ano ba’ng mali sa ginawa ko?” (As if hindi mo pa rin alam kung ano’ng mali.) At iisipin mo, babalik ka na naman sa simula? At ikaw rin mismo ang sasagot—isang malaking “Oo.”

Ngunit pwede mo rin naman itong tingnan bilang isang panibagong pagkakataon—maaaring ang isang utos ng Panginoon o tungkulin mo sa iglesya ay hindi mo talaga nagawa, o alam mong mali o hindi tama, at gusto mo nang gawin o itamang muli—ang pagsisimulang muli ay hindi na ganong masakit. Makakahinga ka nang maluwag: “Hay, salamat, Panginoon, hindi ka pa dumating ngayong taon!” (Kundi patay ka.) At iisipin mo, salamat may isa pang pagkakataon!

Prayer. Kailangan mo ba ng panibagong simula para sa iyong prayer life? Then this is your chance. Siguro ang iyong panalangin tuwing umaga pagkagising mo o tuwing gabi bago ka matulog ay hindi lumalampas ng tatlo hanggang limang minuto (o isang minuto)—at alam mong hindi lang dapat ganun—edi subukan mong dagdagan ng kahit isang minuto. Hindi man iyon ganung kalaking pagbabago, mas mabuti na ang maliit kaysa wala. Orasan mo ang iyong sarili—hindi para limitahan ang pananalangin mo kundi para mabantayan mong hindi bumaba sa limang minuto ng iyong panalangin. Sanayan lang iyan. Hilingin mo sa Dios na bigyan ka Niya ng mga bagay na dapat mong ipanalangin para humaba ang pananalangin mo sa Kanya. At huwag kang magtataka—baka ang ibigay na solusyon ng Dios sa ganoong panalangin ay bigyan ka ng mas maraming problema para mas lalo kang dumipende sa Kanya. Pahirap? Siguro. Pero kasiyahan? Sigurado iyan. Hindi mo kakayaning lumayo pa sa Dios kung naranasan mo nang maging malapit na malapit sa Kanya.

Bible-ing. Yes, “bible-ing.” (Ibinibigkas nang BAY-bol-ing.) Kasama dito ang reading, meditating, studying, memorizing, at teaching the Bible. Kamusta ang pagbabasa mo? O pagbubulay-bulay? O pag-aaral? O pagkakabisado? O pagtuturo nito? Isa bang kaguluhan ang mga ito noong nakaraang taon? Well, ngayong taon ay binibigyan ka uli ng pagkakataon ng Dios para magsimulang muli. Ang BDJ na hawak-hawak at binabasa mo ngayon ay may BDJ Devotions kung saan maaari mong mabasa ang buong Biblia sa loob ng isang taon, dagdag pa ang mga tanong na nakapaloob na magtutulak sa iyong magbulay-bulay at mag-aral nito. (Mas mabuting mayroon kang notebook at pencil o pen para dito.) Sa The Capitol Stopover ay may makikita kang “Today” at “Next” na may katabing mga talata—iyon ay mga memory verse; bukod pa iyan sa mga memory verse na maaaring binibigay sa inyo sa Sunday School, o sa Discipleship Class. At siyempre ang mga natutunan mula sa mga ito ay maaari mong ibahagi o ituro sa iba. Hindi ba? Napakagandang pagsisimulang muli!

Ang personal na devotions ay hindi sapat. Kung ikaw ay isang tatay, manguna ka na ng isang family devotion. Malayo sa mag-anak kapag weekdays dahil sa trabaho? Mag-unli ka, tumawag sa bahay sa oras ng devotion, ipa-loud speaker mo sa asawa mo yung phone niya, at sumabay ka sa devotion nila. Alalahanin, tatay ka pa rin nila kahit nasa malayo ka. Night shift o any shift? Laging may paraan pag gusto. Puyat ka man o hindi, may responsibilidad ka sa iyong pamilya para pakainin sila ng Salita ng Dios. Maaga ang pasok sa school? Gumising nang mas maaga. Masasanay din kayo. Tandaan mo, para sa sarili mo rin ito—at sa ikatitibay ng pamilya mo sa relasyon nila sa Dios.

Attendance. Laging absent? Laging wala sa evening service? Laging invisible kapag prayer meeting? O laging late? Ang taon na ito ay isang perpektong panahon para magsimulang muli … at nang tama. Maging determinado at mapanalanginin sa Dios na huwag ka nang um-absent sa pagtitipon—simulan sa Sunday morning. Kanselahin ang appointment o paglalaba o bakasyon o lakad kapag Sunday ng gabi. Huwag maging masyadong pagod galing sa school o trabaho para hindi um-attend ng prayer meeting. Try mo lang na gumising nang mas maaga o kumilos nang mas mabilis. As much as possible, wala nang over time—dinadaya ka lamang ng diyablo na mas marami kang pera kapag mas inuna mo yan kaysa mag-attend sa church. Nasa luwasan ka dahil sa trabaho? Hahanap ka ng malapit na Baptist church para um-attend. Hindi ka papayag na mapabayaan mo ang pagtitipon—nasaan ka man.

Tithing/Giving. Hindi ka nag-i-ikapu dati? Mas mabuting simulan mo na ngayong taon. Medyo kuripot? Luluwag-luwagan mo na siguro yang bulsa mo ngayong taon. Maniwala ka na kasi sa prinsipyo ng Biblia. Ano naman ang makabili ka ng laptop, sasakyan, at phone, kung wala naman ang tunay na pagpapala ng Dios? Ayaw mo naman sigurong maulit iyon ngayong taon. Bigong mga commitments? Sa biyaya ng Dios, matutupad mo na ito.

Winning Souls. Ni isang kaluluwa wala kang nadala sa Panginoon nitong nakaraang taon? Siguraduhin mong may kahit isa ka ngayong taon. (Mas mabuti na iyon kaysa wala; ngunit mas mabuti kung mas marami.) Sumali sa soul winning program ng iyong church.  Huwag kang papayag na hindi makakalabas ng isang beses kada linggo; hindi mo na kailangan pang ulitin ang kabiguan mo noon. (Sa Capitol Bible Baptist Church ay Operation Go, at pwede kang sumali bilang trainee, o magpatuloy bilang isang trainer.) Hindi ka nakakapagbigay ng tracts? Magbigay ka ng kahit isa bawat isang araw—nasa biyahe ka man, o school, o workplace, o kahit naglalakad ka lang sa daan. Tandaan, mas mabuti ang isang tract kaysa wala.

A fresh, new start. Ang sarap sa pandinig, hindi ba? Wala nang mas tatamis pa kaysa pagkakaroon ng isa pang pagkakataon. Pero siyempre, hindi mo na dapat itong sayangin. Dahil ang mga panibagong simula ay hindi laging nandyan.

A Prayer

by Ray Remalig

Lord, help us to be humble,
So we may win the proud;
And, teach us to be gentle,
So we may lead the crowd.

Lord, help us to be truthful,
So we may have to tell no lies;
And, teach us to be faithful,
So we may not have to disguise.

Lord, teach us to be lowly,
So we may be exalted high;
And cleanse us to be holy,
So we may draw to You anigh. bdj

© 2010, Ray Remalig. Used by permission.

Si Ray G. Remalig ay isang kilalang Baptist poet/sonneteer mula sa Isabela. Daan-daan na ang mga naisusulat niyang mga tula (English and Filipino) na kadalasang makikita sa kanyang mga blogs at Facebook account. Visit his blog at www.rayremalig.wordpress.com.

Year-End Reflections

reflections

by Charles R. Swindoll

Oras para pag-nilay-nilayan ang mga bagay-bagay. Iyan ang aking magiging sagot sa tanong na: “Ano ang pinakagusto mo tuwing patapos na ang taon?”

Hay, ang sarap ng pagkain—yung mga malinamnam at nakakatabang mga pagkain na ginagawang espesyal ang Thanksgiving o New Year. Yung mga kasiyahan at mga tao … yung kantahan, mga ngiti, mga amoy. Ang bawat isa’y humahabi sa ating mga pag-iisip sa ganun na lamang na paraan na hindi natin makalimutan sa loob ng mga araw. Minsan pa nga ay mga buwan.

Ngunit ang pinakamagandang bagay na naibibigay ng mga araw na iyon, sa aking opinyon, ay oras para magnilay-nilay. Ang tumayo sa harapan ng malaking salamin ng alaala at pagmasdan ang eksena. Nang mapag-isip. Tahimik. Mag-isa. Matagal. Ang sundan ang balangkas ng nakaraan nang walang interapsyon ng mga nakasanayan nang gawain. Ang maglakad sa malawak na daan, habang kumukuha ng oras upang tumigil at makinig. At mag-isip. Ang maupo sa harap ng isang nagniningas na apoy sa gitna ng madilim na paligid, tumititig sa init, at hinahayaan ang mga kaisipan na umusbong, pumaligid, at manatili. Ang paikut-ikutin sa isip ang linya ng isang tula. Ang makinig sa musika sa katamtamang lakas kung saan ang lahat ng mga nakakairitang ingay at alalahanin ay nalulubog sa ilalim ng nakakakalmang mga tunog.

Malamang ito’y bahagi ng sinabi ni Charles Wesley na “lost in wonder, love, and praise.” Isang uri ng pagsamba habang nag-iisa. Isang mas mahaba, hindi madaliang sandali na nagbubunga ng mga mayayamang benepisyo at malalalim na kaisipan. Ang mga okasyon na ito ay iniiwan akong mapagpasalamat sa Dios. Madalas ay natatapos akong nagpapasalamat sa Kanya patungkol sa isang partikular na bagay o tao na binigay Niya sa kahapon ng aking buhay na ginagawang puno ang aking ngayon ng  kahulugan.

Nangyari itong muli. Ang araw na iyon ay naging relaxing at masaya. Dumating ang gabi. Isa-isang nakatulog ang aking pamilya. Naglagay pa ako ng marami pang kahoy sa apoy, umupo sa aking paboritong silya, at nagbasa nang halos isang oras, malamang. Napunta ako sa ilang mga kaisipan na pinagsama-sama ng matagal nang pinuno ng ministeryo ng World Vision—si Ed Dayton. Binalik ako ng kanyang mga salita ng maraming-maraming taon. Binanggit ni Ed ang panonood ng isang maikling palabas na tinatawag na “The Giving Tree,” isang payak at magandang kwento tungkol sa isang puno na nagmahal ng isang batang lalaki.

Noong bata pa sila ay naglalaro sila ng tagu-taguan. Sumasabit ang bata sa kanyang mga sanga, umaakyat sa kanyang kabuuan, kinakain ang kanyang mga mansanas, at natutulog sa kanyang silong. Mga araw na masasaya, walang inaalala. Gustong-gusto ng puno ang mga taon na iyon noong bata pa ang lalaki.

Ngunit lumaki ang lalaki at naglaan na lamang ng kaunting oras kasama ang puno. Sa isang okasyon ay bumalik ang binata. “Lika, laro tayo,” yaya ng puno … ngunit ang gusto lamang ng binata ay pera. “Kunin mo ang mga mansanas ko at ibenta mo,” sabi ng puno. Ginawa ng binata ang kanyang sinabi … at masaya na muli ang puno.

Hindi na bumalik ang lalaki sa loob ng mahabang panahon, ngunit ngumiti ang puno nang mapadaan ito isang araw. “Lika, laro tayo, kaibigan. Lika, laro tayo!” Ngunit ang lalaki—ngayon ay talagang malaki na—ay nais magtayo ng bahay para sa sarili nito. “Putulin mo ang mga matataba kong sanga at itayo mo ang iyong bahay,” alok niya. Ginawa nito ang kanyang sinabi, at muli, ang puno ay naging masaya.

Lumipas pa ang mga taon. Nami-miss na ng puno ang lalaki. Bigla na lamang ay nakita niya ito mula sa katamtamang layo. “Lika, laro tayo!” Ngunit mas matanda na ang lalaki at pagod na sa mundo nito. Nais na nitong umalis mula doon. “Putulin mo ako. Kunin mo ang malaki kong katawan at gawan mo ang iyong sarili ng bangka. Pagkatapos ay pwede ka nang makalayo,” sabi ng puno. At iyon ang eksaktong ginawa ng lalaki … at masaya na uli yung puno.

Marami pang panahon ang lumipas—mga tag-init at taglamig, mga araw na mahahangin at mga gabi—at naghintay ang puno. Sa bandang huli, bumalik ang matandang lalaki … matandang-matanda na para maglaro, magpayaman, magtayo ng mga bahay, at maglayag sa mga dagat. “Mayroon pa akong kaunting kahoy na naiiwan, kaibigan. Bakit hindi ka umupo rito at magpahinga?” Ginawa ito ng lalaki … at masaya ang puno.

Tumitig ako sa apoy. Pinanood ko ang aking sarili na dumaan sa pagbabalik-tanaw habang ako’y tumatanda kasama ang puno at ang bata. Nakaka-relate ako sa puno at sa bata—at medyo masakit.

Gaano karami nang mga Mapagbigay na Puno ang dumaan sa aking buhay? Gaano karami na ang nagbigay ng bahagi ng kanilang mga sarili para lamang ako ay lumago, matupad ang aking mga pangarap, makahanap ng kahulugan at kasiyahan, at makaabot nang higit sa maliit, limitadong palaruan ng aking pagkabata? Ay, sobra, sobrang dami. Salamat, Panginoon, para sa bawat isa. Mapupuno ng kanilang mga pangalan ang pahinang ito.

Ngayon ako, tulad ng puno, ay lumaki na. Ngayon ay ako naman ang dapat magbigay. At ilan sa mga iyon ay masakit. Mga mansanas, sanga, minsan pati katawan. Aking mga karapatan, kagustuhan … at maging aking mga lumalaki na ring mga anak.

Kay raming isasakripisyo. Salamat sa’yo, Panginoon, na mayroon lamang mga kaunting bagay akong karapat-dapat na ibigay. Kahit na ito’y isang kanlungan na mauupuan … o ang aliw na dulot ng isang mainit na yakap.

Unti-unting namatay ang apoy sa nagliliwanag na ningas. Gabing-gabi na nang ako’y gumapang papuntang higaan. Ako’y umiyak, ngunit ngayon ay nakangiti na pagkasabi ko ng, “Good night, Lord.” Mapagpasalamat na akong tao.

Mapagpasalamat na kumuha ako ng oras para mag-isip-isip.

 

Deepening Your Roots

Jeremiah 17:7, 8; Psalm 63:5-6; Philippians 2:1-11

Branching Out

  1. Pumunta ka sa pamilihan at bumili ka ng mga mansanas. Ipamigay iyon lahat sa lahat ng makikita mo sa daan pauwi.
  2. Magbigay nang may pagsasakripisyo sa isang tao ngayon, ngunit huwag mong sasabihin sa kahit kanino.
  3. Maghanap ng isang magandang puno at umupo sa ilalim noon nang sandali. Gamitin mo ang oras na iyon sa pagpapasalamat sa Dios para sa mga tao na dinala Niya sa iyong buhay. Ilista ang ilan sa kanilang mga pangalan rito: _____ ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Ang artikulo na ito ay isang isinalin at inangkop na bersyon ng Ingles na pinamagatang “Year-End Reflections” ng Growing Strong in the Seasons of Life ni Charles R. Swindoll, pp. 402-404. Inilathala ng Multnomah Press. © 1983, Charles R. Swindoll, Inc. All rights reserved.

10 Questions for Growth, Part 1

1Binabasa ba natin ang Biblia para sa impormasyon o para sa transpormasyon? (James 1:22-25)

2Hinahayaan ko ba ang tao o pangyayari na nanakawin ang ligaya na binibigay ni Jesus? (John 10:10)

3Mayroon bang bagay sa aking buhay na patuloy na pinapansin ng Panginoon na sinusubukan kong balewalain o di pansinin? (Ezekiel 14:1-5)

4Sino ang mga tao na nilagay ni Kristo sa aking paligid kung kanino ko dapat ibahagi ang Ebanghelyo?

5 Mayroon bang tao na dapat kong hingan ng tawad?

Back to the Basics

by Charles R. Swindoll

Ang yumao nang stratehista sa football, si Vince Lombardi, ay isang panatiko pagdating sa mga saligan. Sila na mga naglaro sa ilalim ng kanyang pamumuno ay madalas na magsabi ng tungkol sa kanyang sidhi, kanyang pwersa, kanyang hindi nawawalang sigasig para sa laro. Regular siyang bumabalik sa mga pangunahing pamamaraan ng blocking at tackling. May isang pagkakataon kung saan ang kanyang pangkat, ang Green Bay Packers, ay natalo sa isang mas mahinang koponan. Masama na ang matalo … ngunit ang matalo sa koponan na iyon ay hindi mapapasubalian. Tumawag ng pagsasanay si Coach Lombardi noong sumunod na umaga. Tahimik na nakaupo ang mga kalalakihan, na mas mukhang hinagupit na mga tuta kaysa isang koponan ng mga kampiyon. Wala silang ka-ide-ideya kung ano ang aasahan mula sa lalaking kanilang pinakakinatatakutan.

Nagtitimpi at tumititig sa bawat isang atleta, nagsimula si Lombardi:

“Okay, babalik tayo sa simula ngayong umaga. …”

Hawak-hawak ang isang football sa taas na makikita ng lahat, patuloy siyang sumigaw:

“… mga ginoo, ito ay isang football!”

Tingnan mo naman kung gaano ka-basic iyon! Ang mga lalaking nakaupo doon ay naglalaro na ng football nang labinlima hanggang dalawampung taon … sila na mas alam ang opensa at depensa higit sa mga pangalan ng mga anak nila … at ngayon ay ipinapakilala niya ang football sa kanila! Para iyong pagsasabi, “Maestro, ito ay isang gabilya.” O, “Librarian, ito ay isang aklat.” O, “Marine, ito ay isang rifle.” O, “Ina, ito ay isang kawali.” Halatang-halata naman kung ano iyon!

Bakit naman sa tanang mundong ito makikipag-usap ang ekspertong coach na ito sa mga propesyunal na atleta sa ganoong paraan? Pero gumana naman iyon, sapagkat walang sinuman ang nagdala sa isang koponan sa tatlong magkakasunod na kampyonato sa buong mundo kundi siya. Ngunit—paano? Gumawa lamang si Lombardi sa isang simpleng pilosopiya. Naniwala siya na ang kagalingan ay pinakamainam na nakakamit sa pamamagitan ng pagma-master ng mga basics ng isang laro. Ang panlilito, pagpapasaya sa madla, at larong pakikipagsapalaran ay pupuno ng stadio (nang pansamantala) at maaaring makapagpanalo ng ilang mga laro (paminsan-minsan), ngunit sa huling pag-aanalisa ang mga palaging nananalo ay mga koponan na naglalaro nang matalino, taas-noo, at matigas na football. Kanyang stratehiya? Alamin ang iyong posisyon. Matuto kung paano ito gawin nang tama. Pagkatapos ay gawin ito nang buo mong lakas! Ang ganoong kasimpleng plano ang naglagay ng Green Bay, Wisconsin, sa mapa. Bago dumating si Lombardi, ang Green Bay ay isa lamang tigilan sa pagitan ng Oshkosh at Iceland.

Ang gumaganang stratehiya sa laro ng football ay gumagana rin sa iglesya. Ngunit sa mga ranggo ng Kristiyanismo, medyo mas madaling malito. Ah, hindi lang medyo: sobrang daling malito. Kapag sinasabi mong “church” sa ngayon, para lamang itong pag-order ng mainit na inumin … mayroon kang tatlumpu’t-isang klase ng mga lasa na pagpipilian. Maaari mong piliin ang mga madidiskarte, o mga humahawak ng ahas, o mga positibo mag-isip. Mga bandang may makukulay na ilaw, mga nakadamit na “pari” na may madudugong mga patalim, mga inahit na ulo na may magagandang mga bulaklak, at sumisigaw na mga showman na may mga nagpapagaling na mga linya ay mayroon din. Kung hindi pa iyon sapat, hanapin mo ang paborito mong “ismo” at magiging okay na: humanismo, liberalismo, matinding Calvinismo, politikal na aktibismo, antikomunismo, supernatural na spiritismo, o lumalabang pundamentalismo.

Pero teka! Ano ba talaga ang mga basics ng “iglesya”? Ano ang pinakapangunahing Gawain ng isang iglesyang naniniwala sa Biblia? Kung aalisin ang lahat ng mga hindi kinakailangan, ano ang matitira? Makinig tayo sa ating Coach. Sinasabi Niya sa atin na mayroon tayong apat na pangunahing prayoridad kung nais nating matawag na isang iglesya:

katuruan … pagsasama-sama … pagpuputul-putol ng tinapay … pananalangin (Mga Gawa 2:42).

Sa apat na ito tayo ay dapat na “patuloy na igugol ang ating mga sarili.” Ang mga matitibay, balanse, at “nagwawaging” mga iglesya ay sila na mina-master ang mga basics na ito. Ang mga ito ang bumubuo ng aspeto ng ano ng iglesya.

Ang paano ay pareho lamang na mahalaga. Muli, ang Coach ay sinasabihan ang ating koponan. Sinasabi Niya na ang iglesya na ginagawa ang kanyang trabaho ay ang iglesya na:

… nagsasanay sa mga banal para sa gawain ng paglilingkod, sa ikatitibay ng katawan ni Kristo … (Efeso 4:12).

“Aba, ang dali naman pala,” sasabihin mo. “Napaka-simple naman yata?” itatanong mo. Handa ka na ba sa isang panggulat? Ang pinakamahirap na trabaho na maaari mong maisip ay ang pagpapanatili ng mga pangunahing gawain na ito. Maraming mga tao ang walang ideya kung gaano kadaling iwanan ng mga kinakailangan at mapasali sa ibang mga gawain.

Maniwala ka—mayroong tuluy-tuloy na daloy ng mga hiling mula sa mabubuti, at nakatutulong na sources na gamitin ang pulpit bilang isang plataporma para sa kanilang agenda. Inuulit ko, mabubuti at nakakatulong na sources, ngunit hindi kinakailangan … hindi direktang may kaugnayan sa ating pangunahing layunin. Ang layunin ng iglesya ay ang interpretasyon, eksposisyon, at aplikasyon ng Banal na Kasulatan.

Ngunit ang ganoong iglesya ay napakabihira sa ating lupain, parang gusto mong tumayo at magsabi:

“Mga Kristiano, ito ay Biblia!”

 

Pagpapalalim ng iyong mga ugat: Acts 2:42-47; Ephesians 4:12-16; Ephesians 2:19-22

Pagsasanga: Gawin ang mga sumusunod na basics: 1) matuto sa mga tinuturo; 2) makipag-fellowship sa kapwa mananampalataya; 3) sumama sa mga activities ng church; 4) manalangin.

—Mula sa Growing Strong in the Seasons of Life ni Charles R. Swindoll, pp. 372-375.

Hindi Sapat ang Pag-ibig Mo

Kung Bakit ang Respeto ay Mas Mahalaga sa Isang Lalaki Kaysa Pag-ibig

ni Shaunti Feldhahn

Isinalin sa Tagalog ni Bro. Elijah E. Abanto

“Pumili kayo sa dalawang bagay na ‘to,” sabi ng isang tagapagsalita. Nilibot niya ang kanyang tingin sa buong silid na binubuo ng mga single na lalaki sa isang banda, at mga single na babae sa kabilang banda. “Ano’ng mas gugustuhin niyo, maramdaman na mag-isa ka lang at hindi minamahal, o maramdaman na ikaw ay masahol at hindi nirerespeto?”

Anong klaseng pamimili iyon? naisip ko dati. Sino’ng pipili na maramdamang hindi siya mahal?

“O sige, mga kalalakihan,” sabi ng tagapagsalita sa mga lalaki sa silid. “Sino ang mas gusto na maramdaman na hindi siya mahal?”

Napakarami ng nagtaas ng kamay. Hindi mapigilang mapasinghap ng mga kababaihan sa nasaksihan. Isang katotohanan ang naipakitang hindi napansin ng mga babae: Mas gugustuhin pa ng mga lalaki na makaramdam ng respeto kaysa ating pag-ibig.

Simula noon ay sinimulan ko ang misyon para maunawaan kung paano ba talaga mag-isip at makaramdam. Nag-interview ako ng higit sa 1,000  na mga lalaki: mga malalapit na kaibigan, mga estranghero sa grocery store, mga may-asawang lalaki sa church, at sa single na estudyanteng katabi ko sa eroplano. Nakipag-usap ako sa mga CEOs, abogado, pastor, mga magagaling sa gadget, negosyante, isang security guard, at yung mga lalaking nasa likod ng Starbucks counter. Pati propesyunal na mang-aawit ng opera at dating NFL player ay hindi ko pinalampas.

Marami akong natutunan mula sa mga lalaking ito, at sa totoo lang, ako’y namangha sa aking mga nakalap. Malamang ang pinakamahalagang rebelasyon ay ang katotohanan na ang mga asawang lalaki ay kailangan—as in kailangan—na i-respeto at patibayin ng kanilang mga asawa. Para sa isang lalaki, respeto, kaysa pag-ibig, ang siyang magiging daan para ang buhay-may-asawa ay maging isang kaigaya-gayang lugar ng pagsasama na itinakda ng Diyos.

 

Paano Yun Nangyari?

Kadalasan sa ating babae ay gusto na, higit sa lahat, ay maramdamang minamahal at pinapahalagahan, kaya naman ating pinapakita ito sa mga lalaki. Sa mga panayam, lagi kong naririnig ang mga may-asawang lalaki, “Hindi ako nagdadalawang-isip na mahal ako ng asawa ko.”

Ngunit magpapatuloy ang marami sa kanila, “Pero, nagda-dalawang-isip ako kung nire-respeto niya ako.” Ang problema, magkasintimbang lamang ang samang dulot sa kanila ng pakiramdam na walang respeto at ang samang dulot sa atin pag pakiramdam natin ay hindi tayo mahal. Tatlo sa apat ng mga lalaking aking in-interview ay nagsabi na mas makakaya pa nila na walang pagmamahal, kaysa walang pag-respeto.

Sinasabi kong “pakiramdam” dahil bagaman karamihan naman sa atin ay nire-respeto naman talaga ang lalaki ng ating mga buhay, mas madalas na wala sa isip tayong nagpapadala ng maling signal. Halimbawa, kapag siya’y gumagawa ng isang desisyon, awtomatiko natin itong kinikwestiyon, o binibigay natin ang lahat ng dahilan kung bakit maaaring mali siya. O pinapalabas natin sa mga anak natin na mas mainam ang ating naiisip. O kinikwento natin sa publiko ang isang “nakakatawang” kwento tungkol sa kawalan niya na kakayahan para ayusin yung gripo sa panlimang subok.

Kadalasan nating hindi nakikita ang implikasyon ng ganung ugali; iniisip natin na nagiging matulungin lamang tayo, o na mayroong tayong mas magandang solusyon. Ngunit para sa isang ordinaryong lalaki, ang mga ganitong aksyon ay masakit at nagsasabi ng isang bagay nang malakas at maliwanag: “Wala akong tiwala o respeto sa’yo.”

At ang malakas na mensaheng iyon ay hindi rin biblikal, tulad ng kultural na ideya natin na, habang ang pag-ibig ay walang kasamang kondisyon, ang respeto ay pinag-hihirapan. Sinasabi sa atin ng Biblia sa Efeso 5:33:

 

“Gayunman, ang bawat isa sa inyo ay magmahal sa kaniyang asawang babae tulad sa kaniyang sarili. Ang asawang babae ay magpitagan sa kaniyang asawa.”

 

Marami sa atin ang nararapat na alisin ang mga taon ng mga palagay at kaugalian habang ating natututunan na suportahan ang ating mga lalaking asawa sa paraan na talagang kailangan nila.

Sa puntong ito, nag-iisip siguro ang mga babaeng may-asawa, Tungkol naman lahat ito sa kanya. Ano’ng makukuha ko sa usapang ‘to? Ang Diyos ang Siyang puno ng kabalintunaan (paradox), at tulad na ang walang kondisyong pag-ibig ni Jesus para sa atin ay nagiging daan para ating gustuhin na maging karapat-dapat para dito, ang ating desisyon na magpakita ng respeto (nang walang pasubali) sa ating asawang lalaki ay nagiging daan para gustuhin niya na paghirapan ito—at mahalin tayo. Ang lalaki na binibigyang-galang at pinapatibay ng kanyang asawa ay nagiging asawang lalaki na ginawa siya ng Diyos na maging, isang lalaking mas linang na paliguan ang kanyang asawa ng walang kondisyong pag-ibig na inaasam-asam nito.

 

The 30-Day Challenge

Sa susunod na tatlumpung araw, huwag magsalita ng kahit anong negatibo tungkol sa iyong asawa, sa kanya o sa kahit sino pa man; imbes, mag-isip at magsabi lamang ng mga bagay na iyon na karapat-dapat ng papuri.

Habang ang hamong ito ay hindi awtomatikong magsasaayos ng bawat ugali na hindi magalang, bubunutin nito ang maraming tahimik na mapanirang kasanayan at isyu ng puso na hindi pa natin napapagtanto noon. At habang ating nire-respeto ang ating mga asawa sa paraang kailangan nilang mai-respeto, mararanasin natin ang kaligayahan na makita silang maging mga lalaking makadiyos na iniibig din tayo bilang balik. BDJ

Ang artikulong ito ay ang isinalin na bersyon ng “Your Love is Not Enough” ni Shaunti Feldhahn, In Touch® Magazine, May 2005, pp. 14-15.

 

Si Shaunti Feldhahn ay awtor na mabentang aklat na For Women Only: What You Need to Know About the Inner Lives of Men (Multnomah) at walong iba pa.  Maaari mong bisitahin ang kanyang website: www.shaunti.com.

Si Bro. Elijah Abanto ay concerned na sa relasyon ng mag-asawa kahit bata pa lamang dahil gusto niya itong paghandaan. Isang paraan ang isinalin niyang article na ito, bukod pa sa iba.