Clear as Crystal

One of the things we really want in life is certainty. Nais natin na sa bawat paglakad natin sa buhay, tiyak natin kung ano ang dapat gawin, at kung ano ang ating patutunguhan. But there is one thing that made it somewhat difficult, even impossible—and it is sin. Kasalanan ang dahilan kung bakit napalayo tayo … Continue reading Clear as Crystal

Advertisements

When It Just Won’t Happen According to You

I’ve always wanted for the will of God to happen in my life (at least in my mind), until my netbook’s AC/DC adaptor broke. Noong sandaling iyon, pinipilit kong paganahin yung adaptor, naghihintay na (sana! Sana!) umilaw yung LED indicator na nagcha-charge na yung netbook, pero wala. (Salita ako nang salita ng “Lord, please! Lord, … Continue reading When It Just Won’t Happen According to You

Taking the Helm, Entrusting the Helm

Sa buhay, maraming mga pagkakataon kung saan dapat na nating kunin ang ‘angkla,’ at sa parehong pagkakataon ay ipagkatiwala ito sa Isang Karapat-dapat. Oras na mga Kristiano para kunin ang angkla ng buhay natin mula sa unsaved na pilit kinokontrol ang ating buhay, imbes ay ipagkatiwala ito sa Panginoong Jesus. Oras na mga Kristianong ama, … Continue reading Taking the Helm, Entrusting the Helm

When the Time Comes

  Maraming mga bagay na hindi inaasahan ang dumarating sa ating buhay. Madalas ito’y nagdadala ng kalungkutan, bagaman dahil sa Panginoon ay mayroon ding mga nakapagpapasaya. Ngunit kung mayroon mang inaasahan ang isang Kristiano sa kanyang buhay, isa na roon dapat ang pag-uusig. Sinasabi nga sa Biblia na ang namumuhay nang makadios ay daranas nito. … Continue reading When the Time Comes

Happy Deathday!

  Walang katapusan ang ‘birthday’ celebration sa aming street sa subdivision. Kaliwa’t kanan ang ‘birthday’—hindi kinakailangan na birthday talaga—celebration. Kantahan lagi sa videoke, kainan lagi sa bawat bahay, inuman lagi sa bawat kanto.  Ang salitang ‘birthday’ ay katumbas na ng salitang ‘celebration.’ Paano naman ang ‘death-day’? Para sa kanila, ito ay small version ng ‘doom’s … Continue reading Happy Deathday!

A Colorless Life

Nasa atin kung paano magmumukha ang buhay natin—kung makulay (“colourful”) o walang kulay (“colorless”). Ang buhay na ayaw sa komplikasyon ay isang buhay na walang kulay. Ang buhay na walang kulay ay hindi nagtatanong kung ang kanyang gagawin ay nakakalugod sa Diyos, kundi kung ito ay “nakakalugod” sa kanya; sa ibang mga salita, kung sa … Continue reading A Colorless Life

Tomorrow

by Charles R. Swindoll Nagmamaneho ako noon papuntang Forest Home, habang nakikinig sa musikang pumapainlalang mula sa speaker. Isang tahimik na biyahe sa isang malamyang Linggo ng hapon. Pagkatapos ay may nakita ako sa di kalayuan. Bago ko mapagtanto kung ano iyon, biglang pumasok sa aking isip na may mali—wala sa lugar—sira-sira. Isang nakabaligtad na … Continue reading Tomorrow