To Go Where God Leads You

We are two very active church members. I teach the children’s Sunday School class. I sing in the workers’ singing group. I do the public scripture reading. I sing in the choir. I do the live streaming of the preachers’ sermons. I write for, edit, print, copy and distribute publications of our publishing ministry. I … Continue reading To Go Where God Leads You

Advertisements

Jesus’ Questions on God’s Will and Timing

QUESTION #1 How is it that ye sought me? Wist ye not that I must be about my Father’s business? Luke 2:49 Characters: Jesus, Joseph and Mary Setting: Jerusalem, Passover feast Situation: Jesus lost, parents frantic Jesus, ang Siyang pinakamabuting anak na nabuhay dito sa lupa. Joseph at Mary, mga magulang na may takot at … Continue reading Jesus’ Questions on God’s Will and Timing

Facing Life

Madalas akong makarinig mula sa mga movies at TV dramas ng mga usapan kung saan ang bida ay magsasalita ng, “Kahit anong pagsubok, kakayanin kong harapin—anumang hirap, anumang kabiguan.” Ngunit para sa akin, mas mabuting sabihin ito: “Kakayanin kong harapin ang buhay.” Oo, hindi lang pagsubok. Oo, hindi lang hirap. Oo, hindi lamang kabiguan. Ang … Continue reading Facing Life

Delighting in the Strange Ways of God

Sa pagdaan ng panahon, lalo kong napapatunayan na ang Diyos ng buong sansinukob ay gumagawa sa mga paraang parang kamangmangan sa paningin ng tao. Ginusto ng Diyos na dumating sa sanlibutan sa mababang paraan—isang anak ng karpintero. Ang pinili Niyang mga lingkod at alagad ay mga taong wala sa posisyon—mga simpleng tao, kung hindi pa … Continue reading Delighting in the Strange Ways of God