Praying Versus Complaining

Alam mo bang maraming ala-Bible characters sa ating mga tao pati marami sa ating mga Kristiano? Akala niyo siguro kaunti lang ang mga taong maihahambing natin sa mga characters sa Bible, pero nagkakamali kayo kung ganoon. Ito ay dahil bukod sa mga kapita-pitagang tao tulad nina Abel, Abraham, Jose, Moises, Josue, Samuel, David at Daniel … Continue reading Praying Versus Complaining

Advertisements

Speak No Word

Tumigil kang magsalita pansumandali. Yan, yan, yan… Alam kong binasa mo ang pamagat ng article na ito kani-kanina lang, kaya pinigilan kita. May ilan sa inyong tumigil kaagad. Mayroon namang hindi sumunod, baka hanggang sa salitang ito ay nagsasalita ka pa rin… Yan, yan, that’s better… Ano ba ang pakiramdam nang hindi makapagsalita kahit may … Continue reading Speak No Word

Beautiful, Wonderful Words

Basahin mo ang mga sumusunod. “…the tongue is a little member, and boasteth great things.” Ang dila ay mayabang. “And the tongue is a fire…” Mapanira. “...the tongue is… a world of iniquity.” Makasalanan. “But the tongue no man can tame.” Mabangis. “It is an unruly evil…” Masama. “… full of deadly poison.” Nakamamatay. Iyan … Continue reading Beautiful, Wonderful Words

The Active Personality

Sa Personality Style Identifier test, kung sa Set A ay mas marami ang sagot mong letter B kaysa sa A (ibig-sabihin ay 6 pataas), ay predominant active personality ka (ibig-sabihin, 30-50% ng iyong pagkatao ay Active). WHAT HE IS Mag-isip ka na ng lahat ng deskripsyon na masasabi mo sa salitang “active,” at maaaring ang … Continue reading The Active Personality

Ways to Encourage

Kung mas mahalagang magpalakas ng loob kaysa pumuri, then dapat ay gawin nating habit ang pag-encourage sa ating kapwa. Ngunit paano? By words. Ang mga salita ay may malaking epekto sa tao, at ang salita na nakapagpapalakas ng loob ang higit na kapaki-pakinabang. Try mo ang ganitong salita: “Huwag kang mag-alala,” “Kaya mo yan sa … Continue reading Ways to Encourage

Yea and Nay: Jesus’ Simple Command of Verbal Integrity

by Charles R. Swindoll Nakakamangha na ang mga isyung binigyang-pansin ni Kristo sa Kanyang pangangaral noong unang dantaon ay may kaugnayan pa rin sa ngayon tulad noong una Niyang sinabi ito. Pagpatay (Matthew 5:21-22) at kaguluhan (vv. 23-26). Paghihiwalay (vv. 27-32) at mga kasinungalingan (vv. 33-37). Ngayon ay pag-usapan natin ang huli. Patungkol sa mga … Continue reading Yea and Nay: Jesus’ Simple Command of Verbal Integrity

The Fiery Tongue

by Marla Lewis BAKIT KO BA SINABI IYON? ay isang tanong na karamihan sa atin ay naitatanong sa sarili sa napakaraming okasyon. Ngunit, patuloy tayo sa pagsasalita at pagsasalita, nagsasalita bago tayo mag-isip, ibinoboses ang ating mga galit na opinyon, at pinupuna ang lahat ng bagay at bawat taong nakikita natin. Inilalarawan ni Santiago ang … Continue reading The Fiery Tongue

Ano Ba Talaga’ng GUSTO ng mga Babae?

Ano Ba ang Ibig-Sabihin ng “Security” para sa Iyong Asawa? by Jeff Feldhahn Isinalin sa Tagalog ni Bro. Elijah E. Abanto “Kaya ano sa tingin mo ang ibig-sabihin kapag sinasabi ng babae na gusto niya ng security?” tanong ko sa isang kaibigan. “Hindi ako pwedeng tumigil ‘tumakbo,’” sabi niya. “Kailangan kong gawin ang kahit anong … Continue reading Ano Ba Talaga’ng GUSTO ng mga Babae?