The Importance of Integrity

Marami sa mga tao ang hindi alam ang integridad o integrity. Ang iba naman ay alam ngunit hindi alam kung paano ito ipapamuhay.

Mayroon akong napanood sa telebisyon na ang paksa ay tungkol sa integridad. Mayroong isang babae na nasa pagitan ng pintuan ng mga CR. Inilagay niya lahat ng kanyang mga panindang tissue na P10 ang bawat isa. Umalis siya sandali. Pagkabalik niya, naubos na ang tissue na tinda niya at nakakalat ang pera.

Napakagandang ilustrasyon ng pangyayaring ito sa buhay ng isang Kristiano. Marami sa mga Kristiano ang Kristiano lamang kapag nasa simbahan lang ngunit kapag nasa kanila-kanilang mga bahay na, lumalabas na ang pagiging buhay-karnal. Nandyan na ang mga pananamit na hindi karapat-dapat, mga salitang hindi kaaya-aya, at mga kantang pang-kamunduhan.

Maraming mga Kristiano ang mabait lamang kapag nandyan ang mga workers, ngunit kapag nakatalikod na, kung anu-ano na ang pinag-iisip sa mga ito. Dapat maglingkod tayo nang matapat at banal, may nakakakita man o wala. Huwag na nating hintayin na makita at mapuri pa ito ng nakakita. Dapat nating isipin sa lahat ng oras na lahat ng ginagawa natin ay para papurihan at lualhatiin Siya, hindi para magpakitang-tao lamang. Gawin ito para sa kalualhatian ng Diyos.

Dapat nating gayahin si Daniel na laging nagpe-pray at kinakausap ang Panginoon. Hindi siya natakot kung makita man siya ng hari ng Persia. Isang beses na nanalangin si Daniel, nakita siya ng mga opisyal ng Persia at hinuli siya ng mga kawal. Hindi siya natakot. Buo ang kanyang loob at nagtiwala lang siya sa Panginoon. Kahit ilagay siya sa kulungan na mayroong mga leon, hindi pa rin siya nawalan ng pag-asa at hindi niya inisip na pababayaan siya ng Panginoon dahil hanggang sa loob ng kulungan siya ay nanalangin at nakikipag-usap pa rin sa Panginoon.

Nawa ay mamuhay tayo nang may integridad. Humingi lamang tayo ng tulong sa Panginoon para matulungan Niya tayong magawa ito.

Advertisements

The One Reason for Having Stress

flowing waters

by Gordon MacDonald

Ang kasalukuyan nating mundo ay nagbibigay ng maraming atensyon sa paksa ng stress. Maraming mga libro ang isinulat patungkol sa stress, pati mga pag-aaral mayroon tungkol sa stress, at ang opisina ng doktor ay hindi nawawalan ng mga tao na nagpapa-check-up dahil sumasakit ang kanilang dibdib at tiyan dahil sa stress. Maraming mga tao na nilalaan ang kanilang buhay para lang pag-aralan ang bagay na ito. Binabantayan ito kapag bumabiyahe sa himpapawid ang mga tao. Mayroon pang  gamot na tinatawag na “Stresstabs.” Mayroon pang mga doktor na nakagawa ng aparato na sinusundan ang mga brain waves kung saan malalaman ng isang tagasuri kung ang taong ginagamitan nito ay sobrang  na-i-stress.

Sa isa ngang isyu ng Time magazine ay iniulat na nitong mga nakalipas na dekada, ayon sa American Academy of Family Physicians, kada may tatlong tao na bumibisita sa doktor, dalawa ang may mga sintomas na dulot ng stress. Lumalaki ang porsiyento ng pagkakaroon ng absent, kaya ang mga kompanya ay gumagastos ng malaking pera para rito habang nababawasan naman ang produktibidad (“Stress: Can We Cope?”, Time, 6 June 1983, pp. 48-54).

Sinasabi rin dito na ang stress ay isang malaking sanhi ng pagkakaroon ng sakit sa puso, kanser, karamdaman sa baga, mga aksidente, sakit ng atay, at pagpapakamatay. Ngunit ito pa lamang ang simula.

Sinasabi pa ni Dr. Joel Elkes, propesor ng University of Louiseville, ang nasa likod nito: “Ang mismong pamamaraan natin ng pamumuhay, kung paano tayo mabuhay, ang lumalabas na pinakamalaking dahilan ng pagkakasakit.”

Isang doktor na nagngangalang Thomas Holmes ay nagsagawa ng isang malalim na pag-aaral tungkol sa stress. Siya ang naglinang ng kilalang Social Readjustment Rating Scale, isang aparatong nagsusukat kung gaano karaming presyur ang maaaring hinaharap ng isang tao at kung gaano na siya kalapit sa pagkakaroon ng sakit sa utak o katawan. Ang mga pangyayari sa buhay (tulad ng pagkamatay ng asawa, kawalan ng trabaho), ay binigyan nila ng katumbas na taas ng stress na tinatawag na “life change unit.” Pagkatapos ng maraming pag-aaral, sinabi nila na kapag umabot sa 200 units ang total ng isang tao sa isang taon, babala na ito sa pagkakaroon ng sakit sa puso, o nervous breakdown.

Hindi na bihira ang makipag-usap ako sa mga tao na lagpas 200 ang kanilang point total. May nakausap akong isang pastor na ang kinalabasan niyang units sa Stress Chart ay 324. Mataas ang presyon ng dugo niya; laging sumasakit ang kanyang tiyan; natatakot siya na baka magka-ulcer siya, at hindi makatulog nang maayos pag gabi. Sa isa pang pagkakataon ay may nakausap akong business executive na may ambisyon na makaipon ng milyong dolyares bago siya mag-35. Nagulat siya nang umabot sa 412 ang point total niya sa Stress Chart. Ano kaya ang pinagkapareho ang dalawang ito?

Tinatawag ko ang mga taong katulad nila na driven. Ginagamit ko ang salitang driven dahil hindi lamang nito inilalarawan ang kondisyon sa kung paano sila mabuhay, ngunit ito ay naglalarawan rin sa paraan kung paanong ang marami sa atin ay hindi humaharap sa realidad ng kung ano ang ginagawa natin sa ating mga sarili. Malamang tayo ay driven patungo sa pag-abot ng mga nilalayon natin kahit hindi natin naiintindihan kung bakit natin iyon inaabot. O baka hindi natin nawawari kung ano ang magiging pinsala ng ating mga ginagawa sa ating mga isip, katawan, at siyempre, sa ating mga puso. At maaaring isa ka sa mga taong ganito.

Maraming mga driven na tao na gumagawa ng mga napakagagandang mga bagay. Hindi naman kailangan na ang mga klase ng tao tulad nila ay masama, bagaman ang pagiging driven nila ay maaaring magresulta sa mga pangit na konsekwensya. Sa totoo lang ay marami silang naibibigay na malaking kontribusyon. Nakakapagsimula sila ng mga organisasyon; nagbibigay ng mga trabaho at oportunidad; madalas sila ay matatalino at nagbibigay ng paraan sa mga tao para mapabuti ang kalagayan nila. Gayunpaman sila ay driven, at nagbibigay-alala ito sa iba kung paano nila mapapanatili ang bilis ng kanilang buhay nang walang resultang panganib sa kanilang sarili.

Maaari mo bang mamataan ang isang driven na tao? Siyempre. Maraming mga sintomas na magsasabing driven ang isang tao. Pinakamadalas ay ang mga sumusunod:

(1) Mas madalas na nalulugod lamang kung may nakita siyang gawaing natapos. Mapapansing siya ay masaya lamang kapag may nakita siyang mga bagay na naabot o natapos. Sa tingin niya may kwenta lamang ang kanyang buhay kung mayroon siyang na-accomplish. Kung siya ay may pupuntahang isang lugar, wala sa kanya ang biyahe mismo; ang mahalaga ay makarating siya sa destinasyon. Mas mahalaga sa kanya ang resulta kaysa sa proseso na papunta sa resultang iyon.

(2) Interesado sa mga simbulo ng bagay na nagpapakita ng natapos o nagawa.Siya ang klase ng tao na may alam sa mga titulo, posisyon, laki ng opisina, at mga espesyal na oportunidad. Kung maaari, gagawa siya ng paraan para maabot iyon o kahit man lang magkaroon ng koneksyon sa mga taong nasa ganung kalagayan.

(3) Madalas na bihag ng kagustuhang palawakin nang palawakin ang isang gawain. Wala silang panahon para i-appreciate ang mga nagawa nila ngayon; para sa kanila, mayroon pang mas mataas na dapat abutin, mayroon pang mas malaki na dapat kunin. Bihira lamang siyang matuwa sa mga maliliit na progreso ng kanyang mga kaibigan o mga nasa ilalim niya.

(4) Karaniwan na limitado ang kanyang pakielam sa integridad. Masyado silang abala sa pag-abot sa kanilang mga pangarap na hindi na nila napapansin o tumitigil man lang para tanungin kung tama o ayon pa sa kalooban ng Diyos ang kanilang ginagawa.

(5) Madalas ay limitado o kulang ang kanyang kakayahan na makitungo sa mga tao. Mas binibigyang-halaga niya ang proyekto kaysa sa tao, bukod na nga lang kung ang taong iyon ay maaari niyang magamit para maabot ang kanyang layon. Marami nga siyang natatapos, ngunit malamang sa panahong iyon ay marami na rin siyang nasaktang tao.

(6) May tendency siya na magkaroon ng sobrang hilig sa pakikipagkumpitensya. Pakiramdam niya halos-lahat ng bagay ay kompetisyon, at siyempre ay gusto niyang manalo. Tingin niya sa mga kakompetensya ay mga kaaway na dapat mapabagsak—maging maipahiya—sa proseso.

(7) May malabulkang pwersa ng galit. Kapag nakakaramdam siya ng oposisyon o hindi pagsang-ayon sa kanyang opinyon, nagagalit siya, at maaari niya itong mailabas sa pisikal o verbal na paraan.

(8) Madalas maging masyadong busy. Halos-wala silang panahon para palaguin ang relasyon sa pamilya, kaibigan, kapatid sa Panginoon, at maging sa Panginoon. Ayaw nilang makita na parang walang ginagawa, kaya lagi mo silang nakikita na abala.

Hindi ganito ang intensyon ng Diyos para sa atin. Ayaw niya tayong maging driven. Maging tapat sa iyong sarili—may nakikita ka ba sa iyong sarili sa walong ito? Huwag kang magtaka kung ngayon ay mayroon ka nang nararamdamang kung ano.

Kung nais mong maging malaya sa stress, lumapit sa Diyos at iwanan ang iyong pagiging driven.

Trusting God

Hinarap ni David ang isa sa mga pinakadakilang hamon ng kanyang buhay—ang isang sanay, kumpleto sa armas, at matinding mandirigma na nagngangalang Goliath (1 Samuel 17). Ngunit ang batang pastol ng mga tupa ay marunong, at pinapaalalahanan niya ang kanyang sarili na ang Diyos ay laging inililigtas siya mula sa bingit ng dilubyo at pinagtatagumpay siya.

Ang lihim ng tagumpay ni David ay ang kakayanan niyang magtiwala at sumunod sa Diyos. Kung tumingin lang siya sa hamon na nasa kanyang harapan, siguro ay umurong at tumakbo na lang siya, tulad ng ibang mga Israelita. Ngunit sa pamamagitan ng pananampalataya, nakita ni David ang hindi nakita ng kanyang mga kababayan.

Lahat tayo ay humarap na sa mga higanteng problema. Mahalaga na tumugon tayo nang may pananampalatayang di natitinag na tumitingin higit pa sa ating nakikita—sa kung ano ang nakikita ng Diyos. Paano ka magkakaroon ng ganoong pananampalataya?

Alalahanin ang mga nakaraang tagumpay. Inalala ni David kung paano siya iniligtas ng Diyos mula sa mga mababangis na hayop (v. 37). Ang mga ispiritwal na tagumpay ay naipapanalo sa isip muna. Kung nagpapalukob ka sa takot at pag-aalinlangan, matatalo ka, ngunit sa pamamagitan ng pagtutuon sa katotohanan ng Salita ng Diyos, lagi kang magtatagumpay.

Tanggihan ang mga salitang nagpapahina ng loob. Kung nakinig lang si David sa pagiging negatibo ng mga Israelita, baka sumuko na rin siya. Pero tiningnan niya ang Diyos, at nakakuha siya ng pampalakas ng loob ng kailangan niya.

Kilalanin ang tunay na katangian ng labanan. Isinigaw niya sa arogante niyang kalaban na “Ang laban ay sa Panginoon, ibibigay ka Niya sa aming mga kamay…” (v. 47) Gaano kapanatag na sabihing “Ang Diyos ay nagtagumpay!”

Tumugon sa hamon nang may positibong paghahayag. Ipinahayag ni Savid ang kanyang pagtitiwala na hindi siya matatalo dahil ang diyos ay kasama niya (vv. 26, 37, 45).

Magtiwala sa kapangyarihan ng Diyos. Hindi kinailangan ni David ng sibat o espada para talunin si Goliath. Ang kinailangan lang niya ay kanyang pananampalataya at isang tirador (v.47). Ang Diyos na nagpatagumpay sa kanya ang nakatanggap ng kalualhatian.

 

Ang artikulong ito ay isinalin sa Tagalog mula sa Ingles, mula sa In Touch magazine.

Hell is Real

hell

Alam ninyo, mga kapatid, maraming mga tao na hindi naniniwala sa impyerno at mayroon ding mga tao na hindi naniniwala sa kaparusahan ng Diyos o sa darating kinabukasan. Pero gaano ba katotoo ang impyerno?

Mayroong isang scientist na hindi naniniwala sa langit man o sa Biblia, pero habang sila’y naghuhukay sa lupa [para pag-aralan ang crust ng mundo] bigla na lang nagkaroon ng isang malaking butas na napakalalim at sinubukan nilang sukatin ang init nito. Umabot ito sa 2000 °F (o 1090 °C) na singpantay ng init ng bulkan. Nagbaba sila ng ilang supersensitive microphones upang pakinggan ang tunog ng lava sa loob. Ngunit imbes na tunog ng lava ang kanilang marinig, sinabi ng kasama doon na scientist na si Dr. Assacov na isang astronomer, na hindi lang isang tao kundi milyun-milyong mga tao ang narinig nilang tumatangis. Sabi ni Assacov, “I don’t believe in heaven or the Bible, but now I believe that hell is real.”

Alam niyo mga kapatid nakakatakot na mapunta sa impyerno ang isang tao kaya habang tayo’y nabubuhay pa ay turuan na natin ang ating mga kamag-anak, kaibigan, o mga kakilala natin, sapagka’t ang buhay ay parang isang usok ng sinaing, sabi sa James 4:14; hindi natin alam ang mangyayari sa kinabukasan. Kailangan nating maghanda para sa kinabukasan sapagka’t ang panahon ay malapit na. Ang Panginoon ay darating na parang isang magnanakaw—walang nakakaalam, kahit na mga anghel sa langit, kung kailan darating ang Panginoon sa sanlibutan.

May isa na lamang akong tanong sa iyo—totoo ba na ligtas ka na? O 100% ka na bang tiyak na sa langit ka pupunta? Kung tiyak mo na na sa langit ka pupunta, sundin mo ang kalooban sa iyo ng Diyos. Sa mga hindi pa nakakatiyak ng kaligtasan, ngayon na ang panahon ng kaligtasan (2 Corinthians 6:2). Dahil mahal tayo ng Panginoon ibinigay Niya ang Kanyang bugtong na Anak (John 3:16) upang tubusin tayo mula sa ating kasalanan.

Mahal tayo ng Panginoon at hindi Niya tayo pababayaan kung ating Siyang tatanggapin sa ating buhay.

Going Against the World

maize

by Olivette Abanto-Santos (Written 2011)

Totoo ngang napakahirap makipaglaban sa ispiritwal na aspeto—ang labanan ang pita ng laman at tumayo sa paninindigan na ayon sa Diyos at sa Kanyang kalooban.

 

Napatunayan ko ito noong Biyernes, ika-siyam ng Disyembre, sa aming silid-aralan. Mayroon kaming TV at DVD player na maaari naming gamitin tuwing gusto namin, pwera na lang kapag may guro na. Naisipan ng aking mga kaklase na panoorin ang pelikula na “Wrong Turn 4” na sa aking pagkakaalam ay bayolente at malaswa. May ganito ding pagkakataon na manonood sila, ngunit ang gagawin ko lamang ay lalabas at hindi na manonood. Subalit ngayon ay umupo ako at nanood. Nung una ay parang normal na pelikula lamang subalit noong lumaon ay hindi na—nakatakip na ang aking mukha ng panyo at para nang sasabog ang aking damdamin. Maya-maya naman ay malaswang mga gawain na ang nagaganap. Tuwang-tuwa pa ang mga kamag-aral ko, lalo na ang mga lalaki.

Doon ko naramdaman ang pakikipag-usap ng Banal na Ispiritu, at nasabi ko: “Ano ang kaibahan ko sa kanila kung uupo lamang ako at hahayaan ang mga nangyayari? Di ba Kristiano ako?” Naalala ko ang mga pangangaral nina Pastor Manny at Preacher Jeremiah at ng iba pa.

Tumayo ako at bagaman hindi ako makatingin nang diretso sa TV ay tinahak ko ang direksyon papunta roon. Pinatay ko ang TV at DVD player at lumayo doon. Hinarangan ako ng isa kong kaklase at naghudyat naman ng panghihinayang ang iba. Sinabi niya, “Bakit? Hindi mo kaya?”

“Ano’ng hindi kaya?” sagot ko. Lumayo ako sa kanya dahil baka hindi ko na makontrol ang aking sarili. Lalaki pa naman siya. Galit kong itinabi ang upuang humaharang sa aking daan at tinahak ang kinauupuan ko. Balak ko sanang ibato ang payong na nasa upuan subalit pinigilan ko ang aking sarili at tiim-bagang na umupo.

Nanginginig ako sa galit. Ang sabi niya ay dapat na lumabas na lamang ako. Hindi ko napigilan ang aking sarili na magsabi ng, “Kung malibog ka huwag mo kaming idamay! Sarilinin mo!” Umalis sila ng mga kaibigan niya at lahat ng mga kaklase ko ay panay ang tingin sa akin.

Si Anjanet (isang kaklaseng kaibigan na nadala ko na bilang bisita sa church) ay walang imik sa aking tabi, takot na baka siya ang mapagbuntunan ko ng galit. Simula noon ay iniiwasan na niya na makapanood ako ng ganoon at magsalita nang malaswa.

Nagulat lahat ng mga kaklase ko. Sabi ni Jualo na buti na lang daw at tumayo ako dahil walang magtatangkang pigilin iyon kundi ako lang.

Sa klase na iyon, ako lamang ang inaasahan ng Diyos na sumalungat. Salamat at binigyan Niya ako ng sapat na lakas. Parang si Jesus lang nung nasa templo Siya (John 2:13-17). Hindi ba’t ganoon din ang ginawa niya? bdj

Hindi ito ang unang kontribusyon ni Olivette sa BDJ. Minsan na rin siyang sumagot sa mga tanong sa isang interview, at nakapagpasa na rin siya ng mga anecdotes at jokes dati. Ito ang una niyang pormal na article.

Buong buhay ni Sis. Olivette Abanto ay nasa church na siya. Marami na rin siyang natutunan at aktibong-aktibo siya sa pag-awit, choir o solo o grupo, bukod pa sa soul winning, pagbibigay at iba pa. Nag-aaral siya sa Tanza National Trade School kung saan sinisikap niya na manindigan para kay Jesus.

 

Words of Encouragement and Experience from a Young Christian

Nalalaman ko, bilang isang bata pang tao (mapa-pisikal o ispiritwal), na hindi pa ako ganoon ka-lakas at inaamin ko, ako ay mahina, ngunit alam ko rin na hindi pa ito huli. Ito pa lang ang simula ng buhay, mga batang Kristiano—ang buhay ng isang pagiging Kristiano. Hindi kasi maiwasang mapasama sa sanlibutan dahil sa halos-lahat ng oras, sino ang mga kasama ko? Mas maraming kamag-aral, mga guro, at mga taong hindi pa ligtas. Sa classroom, sa tatlumpung sophomore students, ako lang ang Kristiano, at siyempre, ako lamang ang nakakapag-witness. Kung mayroon mang nag-profess hindi sila masyadong ma-follow-up dahil mas maraming oras sa pakikinig sa teacher; pag break naman may mga kausap at kapag uwian, diretso na sila sa bahay o kaya nasa galaan. Pero hindi pa rin ako tumitigil para ma-follow up sila kahit sa kaunting sandali lang dahil naging dalahin ko na rin sila bilang Kristiano.

Nagagamit na ako ngayon ng Diyos bilang soul winner, operator sa projector at miyembro ng choir; gayunpaman hindi pa rin ako stable dahil sa sanlibutan. Pero nag-e-exert pa rin ako ng effort para maging aktibo. Kaya naman natin eh, kaso minsan hindi natin ma-unlock ang ibang bahagi ng ating personalidad na maaaring i-apply sa pagiging Kristiano o kaya nandyan na, pero hindi pa rin natin ma-apply sa ating buhay-Kristiano. Hindi pa rin dapat tayo nasa “dormant mode”—maglalabas ka lang ng lakas kapag gusto mo o kaya ay “trip” mo lang.

BE ACTIVE. Yun ang tamang termino para doon, dahil kapag active ka hindi mo napapansin na may na-a-unlock ka nang bahagi ng iyong personalidad. Tulad ko, pinilit ko na maging aktibo sa biyaya ng Diyos, at hindi ko inaasahan na lalabas ang katangian ko na maging multi-tasking na ngayon ay na-a-apply ko na sa church at sa bahay.

Sa church, kahit na ginugulo ng diyablo ang aking isip tuwing preaching nalalaban ko ito; nagagawa ko pang makakanta sa choir at mag-operate ng projector. Kaya sabi ko sa sarili ko, “Mas masarap maglingkod ng malinaw ang iyong pag-iisip, hindi labag sa puso ang iyong ginagawa, at kusang-loob mo itong ginagawa.” Napakaganda sa pakiramdam. Yun ang tingin ko.

Kaya, kung ako sa inyo, mag-exert pa kayo ng effort. Ini-encourage ko kayo na kahit mga kabataan tayo, hindi pa masyadong stable, hindi pa ganoong ka-strong, magagamit pa rin tayo ng Diyos, and it will always be.

The Plug-In Drug

TV

by Charles R. Swindoll

Isang nakakamanghang eksperimento sa adiksyon ang iniulat sa isang issue ng Good Housekeeping magazine. Hindi adiksyon sa droga. Hindi rin adiksyon sa alcohol. Ito’y adiksyon sa telebisyon.

May isang diyaryo sa Detroit [USA] na nagbigay ng offer sa 120 pamilya sa lungsod. Pinangakuan ang mga pamilya ng 500 dolyares kung sila’y papayag na hindi manood ng TV sa loob ng isang buwan. Tama—500 dolyares kung papanatilihin nilang nakapatay ang TV sa loob lamang ng 30 araw. Hulaan mo kung ilan ang tumanggi sa offer.

Siyamnapu at tatlo.

At sa dalawampu’t pitong mga pamilya na pumayag, lima ang pinag-aralan at iniulat sa article ng magazin na iyon. Naisip mo na siguro kung gaano kalaking adjustment ang ginawa nila. Ang bawat pamilya ay nanonood ng TV mula 40 hanggang 70 na oras kada linggo … yun ay mula 5.7 hanggang 10 oras bawat araw. Isipin mo yun! Bawat araw ng bawat linggo ang mga parehong tunog at larawan ang patuloy na naging bahagi ng mga pamilyang iyon—taon-taon.

Nagkaroon ng mga kakaibang epekto ang hindi panonood ng telebisyon. May isang babae na nagsimulang makipag-usap sa pusa at may mag-asawa na simula noon ay hindi na nakipag-usap sa isa’t isa!

Ngunit mayroon din nangyaring maganda. Ang mga libro ay nahuhugot na mula sa lalagyan, na nakaipon na ng alikabok sa pagpapabaya, at binasa. Ang mga pamilya ay naglaro, nakinig sa radyo, at masayang naglalaro ng pagtatala! Sa isang pamilya may dalawang batang naglaan ng oras para magsanay ng pagi-spell ng kanilang mga pangalan at tirahan!

At, milagro ng mga milagro, mayroon pang mga pamilya na nag-ulat na ang kanilang mga batang anak ay hindi na nagngangawa tuwing papaliguan sila sa gabi! At may ilan (mabuting umupo ka muna) ay kusang nagsanay ng kanilang mga piano lessons.

Ang mga resulta? Well, ang mga “no TV month” families ay kailangang aminin ang apat na mga katotohanan:

 1. Sila’y naging mas-close.
 2. Mas maraming oras para magkasarilinan ang mga magulang at mga anak.
 3. Nagkaroon ng kapansin-pansing pagtaas sa pagiging pasensyoso sa pagitan ng magkakapamilya.
 4. Nag-improve ang kanilang pagiging malikhain.

Nais ko sanang iulat ang sumusunod sa kabaligtaran… ngunit nais kong maging tapat imbes na maging mapangarapin at idagdag na nanalong muli ang telebisyon sa kanila. Lahat sa limang pamilyang iyon ay bumalik sa kanilang adiksyon sa halos ganun ding kadaming oras kumpara sa una. May ilan pa ngang nakahigit pa.

Hindi naman yung TV ang nagbibigay ng alalahanin sa akin. Hindi, ito’y isa lamang gamit na maaaring magamit at ma-enjoy paminsan-minsan. Ang nagpapalungkot sa akin ay yung pag-abuso nito—yung adiksyon na sinisira ang pagiging malikhain ng tao at lumulumpo ng mga personal na relasyon sa tao. Sumasang-ayon ako sa puna na ginawa ng Christian Medical Society Journal nitong mga nakalipas na taon:

Ang pangunahing panganib ng telebisyon ay hindi nakabase sa pag-uugaling nagre-resulta mula rito kundi sa pag-uugaling pinipigilan nito.

Ang pagbukas ng telebisyon ay maaaring makasira ng proseso na nagbabago ng mga musmos patungo sa pagiging mga mature na tao … at nagpaparalisa ng mga manonood na maging palaisip at maalagang mga tao. Iyon ang dahilan kung bakit narinig ang isang siyam-na-taong bata sa San Francisco na nagsasabi:

“Mas gusto ko pang manood ng TV kaysa maglaro sa labas dahil nakakabagot sa labas. Pare-pareho lamang naman sila ng nilalaro, tulad ng duyan at iba pang bagay.”

Isang kilalang awtoridad ang nagsasabi na ang mga batang pinalaki sa telebisyon ay dumarating sa katandaan nang walang kitang senyales ng pagbaba ng katalinuhan sa kabuuan. Mukha namang walang malaking kabawasan sa utak, ngunit mayroong ilang mga kakaibahan na nagbibigay-alalahanin sa mga eksperto sa larangang ito.

 • Pagtaas ng komunikasyon na halos walang normal na salita (tulad ng “pare … ano … alam mo na … yun… yun”).
 • Napakakaunting naiisip na mga konsepto mula sa mga young adults.
 • Isang matindi at halos walang-kabuluhan na pagdepende sa musika na may heavy beat bilang kaisa-isa nilang gusto (rap at rock songs).
 • Madalas na pagkakaroon ng bawal na gamot.
 • Mas malaking interes sa mga passive experiences kaysa sa mga bagay na nangangailangan ng pag-iisip at aktibong pakikilahok.

At dahil ang telebisyon ay nasa malaking porsyento ng mga tahanan, ang mga problemang ito ay hindi bumababa.

Mga kapatid, dapat tayong gumawa ng paraan tungkol dito! Dapat lang nating gamitin nang tama ang dalawa sa mga pinakamaliliit na bagay sa iyong bahay, ang on-and-off button ng iyong TV at ang payak ngunit makapangyarihang salitang Hindi. Alalahanin natin ang mga salitang ito:

Finally, brethren, whatsoever things are true, whatsoever things are honest, whatsoever things are just, whatsoever things are pure, whatsoever things are lovely, whatsoever things are of good report: if there be any virtue, if there be any praise, think on these things. (Philippians 4:8, KJV).

Maniwala ka, ang mga benepisyo na inyong makukuha ay mas mahalaga pa kaysa sa $500 at tunay na tatagal.

Para sa pagbabago, tanggalin mo na sa saksakan ang telebisyon mo.

 

Palalalimin ang iyong mga ugat:

Psalm 25:15; Ezekiel 20:21-31; 1 John 2:15-17

 

Pagsasanga:

 1. Hinahamon kita na patayin ang iyong TV sa loob ng isang linggo at punuin ang mga libre mong oras ng kahit isang magandang libro, pakikinig sa musikang Kristiano, paglalaro ng isang magandang laro, paglakad, pagbisita sa isang tao na hindi mo pa nakikita sa nakalipas na tatlong buwan.
 2. Sa bawat isang oras na ikaw ay nanood ng TV, ay tumbasin mo rin ng isang oras ng pagbabasa ng Bible o isang magandang libro.

 

————————————————————————–————

Ito ay isang Tinagalog na article mula sa aklat ni Charles R. Swindoll, Growing Strong in the Seasons of Life, pp. 326-328. Inilathala ng Multnomah Press, Portland, Oregon. ©1983 Charles R. Swindoll, Inc. Unang inilathala sa BDJ Volume 2, Issue 47, January 17, 2010.

Surviving on Weak Week Diet

by Ella Calderon

Sa America, may tradisyon sila na espesyal na hapunan tuwing Linggo ng gabi. Sinasabing nagmula ang tradisyong ito sa Britanya, at nagsimula itong gawin noong panahon ng Industrial Revolution na kahit mga bata ay kinakailangang magtrabaho ng mahabang oras. Minsan lang magkasa-sama ang mga miyembro ng pamilya, at dahil Linggo ang araw ng pahinga, nagluluto sila ng espesyal para pagsalu-saluhan pagkagaling sa simbahan.

Kahit sa atin, ganito rin ang ginagawa. Nagkakaroon paminsan-minsan ng salu-salo kapag Linggo. Pero kahit nga gaano ka-espesyal o karami ang kainin mo sa hapunang iyon, hindi ka mabubusog at mapapalakas ng kinain mo ng hanggang sa isang buong lingo.

May isang rule of thumb na sinasabi na ang isang tao daw ay makakatagal ng 3 minutong walang hangin, 3 oras na walang matutuluyan (sa lugar na matitindi ang klima), 3 araw na walang tubig at 3 linggong walang pagkain. Pero ayoko na itong subukan. Masarap kumain ‘pag may espesyal na araw, pero masaya din namang kumain araw-araw.

Maliban na lang kung talagang nag-aayuno tayo, kailangan natin ng palagiang pagbibigay nutrisyon sa ating katawan sa pamamagitan ng pagkain—dapat tatlong beses sa isang araw. Pero alam mo ba na marami ngayon ang sinusubukang mabuhay ng isang linggo sa pamamagitan lang ng kinain niya nung “Linggo”?

Ang tinutukoy ko ay yung ‘pagkain’ na inihahain ng pastor tuwing Linggo. Maraming tao ang iniisip na ang mensahe ng pastor ay ang ispiritwal na pagkain na magkakasya na hanggang sa susunod pang pitong araw. Ang ilang mga pastor ay maaaring mga “master chefs” o yung iba naman ay mga “short order cooks”; pero ano man ang istilo ng isang mensahero ng Dios, walang sinuman ang makakapaghain ng pagkaing maaari kang palakasin hanggang sa susunod na Linggo. Kung hindi ka magbubukas ng Biblia mula Lunes hanggang Sabado, sinusubukan mong mag-WEAK WEEK DIET. At ito’y paraan ng pagkain na talagang nakakagutom.

Maaring gustung-gusto mong ‘isubo’ at ‘lamunin’  nang buo ang mensahe ng pastor, at sana nga. Pero ayaw ng Dios na tayo’y maging mga kritiko sa pagkain na dumadalaw lang sa restawran isang beses sa isang linggo upang  ibigay ang kanyang kumento sa ‘pagkain’. Gusto Niya tayong laging mag-piyesta sa Kanyang Salita. Sinabi ni Job, “Pinahalagahan ko ang mga salita ng Kaniyang bibig higit pa sa aking mga kailangang kainin” (Job 23:12). Sabi ng mang-aawit, “Gaano katamis ang Iyong mga salita sa aking panlasa, mas matais pa sa pulot sa aking bibig” (Psalm 119:103).

 

Ang Pagkain sa Kanyang Salita

Binanggit ni Hesus mula sa Deuteronomy, “ang tao ay ‘di lamang nabubuhay sa tinapay, kundi sa bawat salitang namumutawi sa bibig ng Dios” (Luke 4:4). Sinabi ni propetang Jeremiah, “Natagpuan ko ang Iyong mga salita at kinain ko ang mga ito, at ang Iyong salita sa akin ay kagalakan at tuwa sa aking puso” (Jeremiah 15:16). Sinabi ni Pedro, “Tulad ng bagong silang na sanggol, naisin ang gatas ng salita nang kayo’y lumago rito” (I Peter 2:2).

Inihalintulad ng Biblia ang kaniyang sarili sa ating mga kailangang pagkain, tinapay, gatas at karne. Nais ng Dios na nguyain natin ang Kanyang Salita, at ikalat ito sa lahat ng bahagi ng ating ispiritwal na buhay. Nagiging ano tayo kung ano ang ating kinakain, at kung anim na araw muna bago tayo kakain ulit, paniguradong hihina tayo.

Kaya dapat matutunan natin ang tamang leksyon sa pagluluto; at ang tamang paraan ng pagkain ay yung pakainin mo ang sarili mo araw-araw at simulan mo na ito ngayon. Basahin mo ang Biblia. Pagbulay-bulayan. Hilingin sa Dios na manuot ito sa iyong buong pagkatao. Ang tamang “pagkain” ng Kaniyang Salita ay magpapalakas sa atin sa ating paglalakbay sa ating ispiritwal na buhay.

A Colorless Life

Nasa atin kung paano magmumukha ang buhay natin—kung makulay (“colourful”) o walang kulay (“colorless”). Ang buhay na ayaw sa komplikasyon ay isang buhay na walang kulay. Ang buhay na walang kulay ay hindi nagtatanong kung ang kanyang gagawin ay nakakalugod sa Diyos, kundi kung ito ay “nakakalugod” sa kanya; sa ibang mga salita, kung sa tingin niya ay hindi magbibigay-gulo sa kanyang buhay. Ito ang tinatawag ng tao na “mapayapang buhay.” Kaya ang isang tao ay hindi makikipag-usap sa isang soul winner o Kristiano—ayaw niyang makumbinseng mali ang daan ng kanyang buhay at lalo na, para ibahin ito at magbago. Kaya hindi magsisimba, magbabasa ng Biblia, mananalangin, susunod sa Diyos ang isang tao dahil baka kantiyawan siya ng kanyang kaibigan, siraan ng kaaway, kagalitan ng mga magulang at kapatid at kamag-anak, iwanan ng boyfriend o girlfriend— “ayaw ko ng gulo,” ika nga. Kaya walang tahasang nagsasalita laban sa korapsyon ng bansa, walang naglalaglag sa kapwa nasa pulitika dahil magkakaroon ng skandalo, manganganib ang buhay, mawawalan ng trabaho o kita— “ayaw ko ng gulo.” Kaya ayaw nating sabihan ang sinuman na siya ay mali, dahil ayaw nating “maka-offend”— “ayaw ko ng gulo.” Kaya ayaw nating umamin sa ating kasalanan dahil ayaw nating “makulong, maparusahan”— “ayaw mo ng gulo.” Bagaman hindi naman tayo naghahanap ng gulo, ngunit kung ang masyado nating pag-iwas dito ay nagdudulot sa atin na hindi na gawin ang tama o sundin ang Diyos, ang buhay natin ay magiging walang kulay. Ang mga ganitong klase ng buhay ay walang nagagawang kaibahan sa lipunan, sa kanyang pamilya, at buhay ng ibang tao—lalo na sa mundo. Nabubuhay sila nang walang pagkakakilanlan, ganoon din sila mamamatay. At kapag nakakakita ako ng mga ganitong klase ng buhay, ako ay nalulungkot, nabo-boring sa kanila, at naiinis.

Ngunit ang mga buhay na makulay ay hindi ganoon. Nais din nilang mamuhay nang mapayapa, ngunit, kung gagawa sila nang tama at alam nilang baka mapasok sila sa “gulo,” mas pipiliin na lamang nila ang buhay ng “gulo” kaysa buhay na “mapayapa” ngunit hindi naman sila malaya na gawin ang tama at sumunod sa Diyos. Ito yung soul winner na bagaman natatakot na baka tanggihan siya ng tao o baka awayin ng taga-INC o Dating Daan ay lalabas pa rin at kakatok sa mga pintuan— “mas mabuti na ang gulo, kaysa hindi ko magawa ang tama.” Ito yung Kristiano na kahit na itakwil siya ng buong mundo ay magsisimba pa rin siya at susunod sa kalooban ng Diyos— “mas mabuti na ang gulo, kaysa hindi ko magawa ang tama.” Ito yung magsasalita kapag may nakitang kamalian sa pamilya, lipunan, paligid, gobyerno, kahit na manganib, madehado, masira ang kanyang buhay— “mas mabuti na ang gulo, kaysa hindi ko magawa ang tama.” Ito yung hindi nababahalang ituro sa kanya ang sariling pagkakamali para mas maging mahusay. Ang mga ganitong klase ng tao ay nagdudulot sa kaibahan sa lipunan, sa kanyang pamilya, sa buhay ng ibang tao—at maaaring maging ang mundo. Nabubuhay sila nang walang pagkakakilanlan, ngunit hindi sila mananatiling ganoon. Gusto man nilang itago ang sarili, ngunit hindi iyon mangyayari. Si Jesus ang pinakadakilang halimbawa ng buhay na may kulay. Kahit mga kaaway Niya ay hindi maiwasang humanga sa paraan kung paano Siya namuhay. Ang mga lalaki at babae ng Diyos sa Biblia ay nabuhay nang ganito. Ang mga Kristiano ngayon na ayaw sa “ligtas” na buhay ay nabuhay nang ganito. Marami sa kanila ang inusig, inalipusta, siniraan, pinatay—ngunit walang makatatanggi sa kaibahan na ginawa nila sa mundo. Tulad din natin sila, natatakot, nag-aalala. Ngunit sa tingin nila, ang Diyos at ang dapat gawin ay higit sa kanilang mga takot at alaala. Kaya naman ang buhay nila ay makulay.

May kulay ba ang iyong buhay, o wala? O mayroon na sigurong may kulay ngunit may mga bahagi pa rin na wala. Ayaw ng Diyos na manatili ka sa ganitong sitwasyon. Gusto Niya para sa iyo ng isang makulay na buhay. Sabi nga ni Jesus, “Ako’y naparito upang sila’y magkaroon ng buhay, at magkaroon ng kasaganaan nito” (John 10:10b). Ilapit mo ito sa Diyos. Sabihin mo sa Kanyang nais mo nang makalaya sa buhay na walang pakinabang, walang kaibahan, at gusto mo ng buhay na makulay. bdj

 

Consider Your Ways

land

Madalas tayong magkamali kapag hindi tayo nag-iisip. Yung bigla na lang nating itinaas ang ulo natin, at hindi natin alam na mayroon palang nasa likod natin—at nauwi sa masakit na untog ng baba yung isa, at ng batok doon sa isa. Yung bigla nating hinawakan ang takip ng kaldero nang walang pot holder sa ating mga kamay—at nauwi sa masakit na paso at pagkahulog sa sahig ng takip ng kaldero—at sino’ng nakakaalam kung ano pa ang pwedeng mangyari. Yung basta na lamang tayong nagsulat ng sagot sa patlang ng ating test paper, at napagtanto natin nung nagtse-check na eh na nailagay natin ang sagot sa maling numero. Yung bigla mo lang pinalo ang iyong anak sa isang pagkakamali na paglaon ay malalaman mong hindi pala siya ang may kasalanan.

Kaya nga, kailangan mag-isip muna tayo bago kumilos. Sa kaunting pagkakamali natin, maaaring may mangyaring malaking disgrasya o kaguluhan—na hindi naman kinakailangan.

Ngunit mayroon ding mga pagkakataon na tayo’y nag-iisip ngunit mali pa rin ang kinalalabasan. Maaaring pinag-isipan naman natin ito sa loob ng isang minuto, isang oras, isang araw, isang buwan, o kahit na isang taon, ngunit may mga pagkakataon pa ring ito ay mali at pangit ang nangyayari dahil dito. Bakit kaya? Dahil ang pag-iisip ay nagsimula sa maling perspektibo. Isipin mo na lang ang isang nabuntis na kabataan. Mag-iisip siya, at darating siya sa konklusyon na dapat niyang ipalaglag ang bata. Naiisip niyang hindi pa siya handang mag-alaga ng bata, iiwanan siya sigurado ng boyfriend niya, pagtatawanan siya ng mga kaibigan niya, at lagot siya sa magulang niya. Sa unang pagtingin ay mukhang tama lang ang naiisip niya, ngunit alam naman nating mali. Bakit? Nagsimula siya sa maling perspektibo: Nagsimula siya sa kanyang sarili. Hindi niyo ba napansin? “Hindi pa siya handa,” “iiwanan siya,” “pagtatawanan siya,” at “lagot siya.” Ngunit kung nagsimula siya sa tamang perspektibo, sa Diyos at ibang tao, hindi ang sarili niya, iba ang magiging direksyon ng kanyang mga iniisip. Hindi matutuwa ang Diyos kung gagawin niya ito, kawawa ang sanggol. Mahalaga din kung saan nagsisimula ang iyong pag-iisip. Kapag mali ang perspektibong sinimulan, mali din ang desisyon at kilos. At walang maling desisyon at kilos ang walang pangit na konsekwensya.

Si Haggai ay isang Israelitang propeta na nabuhay nung panahon na ang Israel ay nakabalik na sa kanilang lupain nang pinayagan sila ng kasalukuyang hari ng buong mundo na si Cyrus mula sa 70 taong pagkatapon nila sa Babylon bilang parusa ng Diyos sa kanilang pagsamba sa ibang diyos at iba pang kawalang hustisya ng Judah (Haggai 1:1). Ang lupaing binalikan ng mga Israelita ay wala sa ayos. Ang templo ay wasak na. Noong mga unang taon nila doon ay mayroon silang kasigasigan na itayo ang pader ng Jerusalem at ng Templo, ngunit di naglaon at nagsawa na ang mga ito dahil sa dami ng kumakalaban sa kanilang ginagawa. Iniisip nilang wala namang silbi kung mayroon nga silang Templo eh wala naman silang bahay para tirahan. Kaya imbes na itayo ang Templo, iniwan nila itong naka-tengga, at nagtayo ng mga bahay para sa kanilang sarili.

Mali! Napakamali!

Kaya hindi napigilan ng propetang si Haggai ang magsalita:

 

Ito ba ay oras para sa inyo, O kayo, na manirahan sa mga nabubungan ninyong bahay, at ang bahay na ito ay wasak [pa rin]? Kaya ngayon ganito ang sinasabi ng Panginoon, Bigyang-pansin ang inyong mga daan. (1:4-5)

 

“Consider your ways.” Bigyang-pansin! Pag-isipan! Limiin!

Pag-isipan: Nagiging makasarili ka na ba? Maling perspektibo kahit kailan ang magsimula sa sarili. Kung puro sarili na lamang ang ating iisipin, lagi tayong magkakamali ng desisyon. Kaya isipin mong mabuti, “Nagiging makasarili na ba ako sa aking mga ikinikilos at desisyon?” Ang magnanakaw, kaya naging magnanakaw, ay dahil sarili lamang ang iniisip. Ang mga korap na opisyal ay iniisip lamang ang sarili. Ang mga nagnanakaw ng ikapu at hindi nagbibigay sa gawain ng Diyos ay sarili lamang ang iniisip. Ang mga hindi dumadalo sa pagtitipon ng iglesya dahil sa trabaho, pamil-ya, layo ng lugar, o lagay ng panahon ay mga makasariling tao! Makasarili! At gumagawa sila ng malalaking pagkakamali sa kanilang buhay. Puro sarili! Puro sarili! Kung ang iyong perspektibo ay nagsisimula sa Diyos, hindi ka magkakamali.

Kaya nagalit ang Diyos at si Haggai sa mga Israelita ay dahil mas inuna nila ang kanilang sarili kaysa sa Diyos. Hindi nila alam na ang pag-una sa gawain ng Diyos ay magdudulot, hindi lamang ng kabutihan nila, kundi ng  mga susunod na henerasyon sa kanila.

Sinabi pa sa 1:6:

 

Naghasik kayo nang marami, ngunit nagpapasok nang kaunti; kumakain kayo, ngunit hindi kayo nasasapatan; umiinom kayo, ngunit hindi kayo napupuno ng inumin; nagdadamit kayo, ngunit wala namang init; at siya na sumasahod ay sumasahod para lamang ilagay ito sa isang lalagyan na may mga butas. (Basahin rin ang vss. 9-11)

 

Pag-isipan: Kamusta na ang pisikal mong kalagayan? Kontento ka ba? Trabaho ka nang trabaho, pero walang nangyayari? Hindi ka ba nabubusog sa iyong pagkain? Hindi ba nawawala ang uhaw mo sa pag-inom ng tubig? Hindi ba nakapagbibigay-init ang mga suot mong damit? Para bang bigla na lang nauubos ang pera mo? Kung nasa ganito kang kalagayan, ibig-sabihin ay nasa mali kang pag-iisip. Over time nang over time, pero kulang pa rin. Kulang ang pagkain, kulang ang pera, kulang ang tubig. Samantalang pinababayaan mo pa nga ang pagtitipon, kulang pa rin? Sakitin ang mga anak? Baka nasa mali kang perspektibo. Diyos, hindi sarili.

Pag-isipan: Ano na ang gawain ng Diyos para sa iyo? Ano na ang naibahagi mo sa iglesya sa panahon na ito? Gaano kalaking oras? Gaano kalaking salapi? Gaano karaming panalangin? Bantayan mo. Pag-isipan mo. Hindi iintindihin ng Diyos ang bahay mo kung hindi mo iniintindi ang bahay Niya.

 

Humayo kayo papunta sa bundok, at magdala kayo ng kahoy, at itayo ang bahay; at Ako’y malulugod dito, at Ako ay maluluwalhati, sinasabi ng Panginoon. (1:8)

 

Ngunit kung iniintindi mo Siya at ang gawain Niya, magiging masaya Siya, at maluluwalhati Siya. At alam mo na siguro kung ano ang nangyayari kapag natutuwa ang Kamahalan hindi ba?

“Consider your ways.” Itama mo lang ang iyong perspektibo, at magiging maayos ang mga bagay-bagay. HINDI ka magkakamali.

Nagkamali si Eba nang mas inisip niya ang kanyang kapakanan kaysa masunod ang utos ng Diyos. Nagkamali si Adan nang mas pinili niyang sundin ang asawa kaysa sa Diyos. Nagkamali si Cain nang mas inisip niya ang lamang ng kanyang kapatid sa kanya kaysa kung ano ang nakakalugod sa Diyos. Nagkamali si Sarah nang isipin niyang sundin ang kanyang oras kaysa oras ng Diyos. Nagkamali si Abraham nang inisip niya ang kanyang sarili imbes na Diyos at kanyang asawa. Hindi matatapos ang listahan kung iisa-isahin ko pa.

“Consider your ways.” Pag-isipan mo ang mga ginagawa mo, iniisip mo, o desisyon mo. Sarili na ba o ang Diyos at iba?

Kung Diyos at iba, hindi ka magkakamali, kapatid. Hindi. bdj