Common Misconceptions of Christians (#2) about Prosperity and Poverty

Nakita natin nitong nakaraan na isang pagkakamali ng mga Kristiano mula noon hanggang ngayon ay ang magkaroon ng paniniwala na hindi batay sa Biblia, bagaman inaakala nilang nasa Biblia iyon. Ang halimbawa ko ngang ibinigay nitong nakaraan ay ang kaisipang “Ang galit ay kasalanan.” Nakita natin mula sa Biblia na hindi ganito ang kaso. Gayunpaman, … Continue reading Common Misconceptions of Christians (#2) about Prosperity and Poverty

Advertisements

Common Misconceptions of Christians: A Series Introduction

“Sola scriptura”—mga salitang kilalang sinabi ng isang dating pari na binigyan ng liwanag ng Panginoong Jesus—si Martin Luther. Ang pagkasalin ng mga katagang ito sa Ingles ay “by Scripture alone,” nangangahulugang ang ating mga paniniwala ay dapat lamang na nakabatay sa kung ano’ng nakasaad sa Biblia—ang Banal na Kasulatan. Kung mayroon mang taong nasanay na … Continue reading Common Misconceptions of Christians: A Series Introduction

Witnessing

Walang anumang duda, ang pinakamalaki at pinakakapansin-pansing pagkakaiba sa pagitan ng apostolikong Bagong Tipang Kristiyanismo at kasalukuyang Bagong Tipang Kristiyanismo ay ang witnessing! Ang mga dating iglesya ay pinaka-napansin para sa kanilang pagsaksi kay Kristo—maraming mga iglesya sa panahon ngayon ay kilala sa kakulangan ng pagiging saksi. Sa araling ito ikaw ay matututo na kalooban … Continue reading Witnessing

Unity: Right or Wrong?

Marami tayong naririnig tungkol sa PAGKAKAISA ngayon. Sa eksenang pulitika ng sanlibutan mayroon tayong organisasyon ng UNITED NATIONS. Marami sa mga pinuno ng sanlibutang ito ang sumusuporta at aktibong pinopromote ang isang “ONE WORLD” global system—kasama ang sistema ng monetaryo, sistema ng hustisya, at maging isang wika. Ang mas kapansin-pansin ay ang kasalukuyang Ecumenical Movement … Continue reading Unity: Right or Wrong?

Walk Together

‘How can two walk together except they be agreed?’ sabi nga ng Amos 3:3. Let’s look on the positive side. Ang bawat iglesya na sumusunod sa katotohanan ay ninanais ng Dios na magkaisa—lumakad nang magkasama. Pero paano yun mangyayari kung hindi nagkakaisa ang lahat? Ang pagkakaisa batay sa Kasulatan ay pagkakaisa sa paniniwala at damdamin … Continue reading Walk Together

Jesus’ Questions on Relationships and Testimony

QUESTIONS ON RELATIONSHIPS #1: Who is my mother? and who are my brethren? (Matthew 12:48)   Kung ang isang tao ay makarinig ng ganitong uri ng tanong, malamang ay masasabi nito, “May amnesia ba siya? Bakit hindi niya kilala ang ina niya at mga kapatid niya?” O kaya kung alam nung taong nakarinig na alam naman nung … Continue reading Jesus’ Questions on Relationships and Testimony

The Return of Jesus Christ

Isa sa mga pinaka-interesanteng bahagi ng pag-aaral ng Biblia ay ukol sa paksa ng PROPHECY (hula) at “mga bagay na parating.” Ito’y sadyang isang malaking paksa at napakaraming detalye, na ang partikular na pag-aaral na ito ay maaari lamang maging lumabas na panimula sa mambabasa. Habang ikaw ay lumalago sa iyong buhay Kristiano, matututo ka … Continue reading The Return of Jesus Christ

Questions Often Asked, Part 5 (Final)

#10 Paano Ko Malalaman ang Partikular na Kalooban ng Dios para sa Aking Buhay?   Marapat na ang bawat mananampalataya ay manalangin ng, “Panginoon, ano ang nais mong gawin ko?” (Acts 9:6). Ipinapahayag ng Panginoon ang Kanyang kalooban para sa ating mga buhay sa mga sumusunod na paraan: 1) Ang BIBLIA—Psalm 119:105. HINDI KA KAILANMAN pangungunahan … Continue reading Questions Often Asked, Part 5 (Final)

Questions Often Asked, Part IV

PART IV #7 Ano ang Naging Itsura ni Jesus? Walang sinuman ang nakakaalam! Ang mga religious artists mga dantaon paglaon ay ipinakita Siya bilang isang may maputing mukha, mahabang buhok, at binabaeng ‘hippy’; ito ay walang anuman kundi matinding imahinasyon. Mababasa natin sa Isaiah 53:2 ang isang hula tungkol kay Kristo na hindi Siya magkakaroon … Continue reading Questions Often Asked, Part IV

Questions Often Asked, Part 3

PART III #4 Ang Pagiging Homosekswal Ba ay Isang Katangian ng Kapanganakan, o Isang Maling Kalikuan? (Pagpapatuloy)   Basahin ang Rom. 1:26,27,32, at makikita ang apat na katotohananang ito: (1) Tinatawag ng Dios ang bagay na ito na “against nature” (v.26)—iyon ay, hindi natural o likas, at samakatwid ay hindi isang katotohanan ng kapanganakan o pagmana. … Continue reading Questions Often Asked, Part 3